Sunday , December 4 2022

Tinerii pot depune de marţi planuri de afaceri, pentru a primi sprijin de 10.000 euro de la stat

Întreprinzătorii în vârstă de până la 35 de ani pot depune de marţi planurile de afaceri în cadrul Programului de sprijinire a debutanţilor în afaceri, prin care pot beneficia de finanţare de până la 10.000 de euro şi pentru care este alocat în acest an un buget de 21 milioane de lei.

Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale, se arată în Ghidul Solicitantului aferent Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către tinerii întreprinzători.

Anterior, tinerii întreprinzători şi-au înregistrat microîntreprinderile la oficiile registrului comerţului, operaţiune care a început pe 11 februarie. Înscrierea în program este continuă şi se face online pe site-ul Agenţiei Naţionale de Implementarea a Programelor pentru IMM-uri (ANIPIMM).

Vor fi finanţate achiziţia de terenuri pentru construcţii şi/sau amenajări efectuate în cadrul proiectului, construirea sau achiziţia de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare, de mobilier, echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnică de calcul, de mijloace de transport, cu excepţia achiziţiei de vehicule de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia sau a unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei, iar activele achiziţionate trebuie să fie noi.

Totodată, tinerii pot primi finanţări nerambursabile pentru brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize, etichetare ecologică, etc), autorizaţii, materii prime, mărfuri, pentru acoperirea costurilor de personal, de training şi formare personală, precum şi pentru servicii de contabilitate, consultanţă fiscală şi juridică, consultanţă IT şi PR.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă nu pot depăşi 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

La începutul lunii februarie, Guvernul a aprobat prin ordonanţă de urgenţă programul de sprijinire a tinerilor întreprinzători prin care tinerii în vârstă de până la 35 de ani vor primi finanţare nerambursabilă de maximum 10.000 de euro pentru înfiinţarea de microîntreprinderi, dar în schimb trebuie să angajeze minimum două persoane şi să reinvestească anual 50% din profit.

Premierul Emil Boc a explicat, după aprobarea actului normativ, că tinerii nu vor primi ajutorul financiar “în formă cash, pentru a putea face ce vor cu banii”, deoarece fondurile vor fi transferate în cont şi eliberate pe bază de factură.

Alte facilităţi acordate debutanţilor în afaceri sunt scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe durată nedeterminată.

Tinerii antreprenori vor mai beneficia de scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, respectiv, de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi vor primi consiliere şi sprijin de la oficiile teritoriale ale AIPPIMM.

De asemenea, aceştia vor primi garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de AIPPIMM, până la 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării firmei şi dacă cifra de afaceri pe anul în curs a microîntreprinderii a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

În ceea ce priveşte obligaţiile întreprinzătorilor, ordonanţa prevede şi menţinerea în activitate a cel puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor şi până la pierderea calităţii de microîntreprindere.

Acordarea de facilităţi pentru tinerii întreprinzători a fost discutată de Guvern încă din anul 2009. De atunci, actul normativ prin care se dorea încurajarea înfiinţării de firme de către tinerii de până la 35 de ani a suferit modificări semnificative. Iniţial, printre facilităţile propuse de Guvern era prevăzută scutirea de la plata impozitului pe profit pentru o anumită perioadă.

Vezi si

Creditorii Cineworld analizează varianta vânzării lanţului de cinematografe Cinema City, inclusiv a celor din România

Creditorii operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group au purtat discuţii pe tema divizării grupului şi …