Wednesday , April 17 2024

Tabara: Cresterea preturilor alimentelor este nejustificata si artificiala

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara

Cre[terea pre]urilor la produsele agroalimentare este nejustificat\ [i artificial\, iar procesatorii [i cei care comercializeaz\ alimente absorb profiturile din sistem, în defavoarea produc\torilor de materii prime [i a consumatorilor, consider\ ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\.

“Ministrul Valeriu Tab\r\ nu este de acord [i nu va promova niciodat\ o politic\ de cre[tere a pre]urilor produselor agro-alimentare care, în acest moment, este nejustificat\. Astfel, atât ministrul Agriculturii, cât [i Ministerul Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale (MADR) nu sus]in punctul de vedere al celor care arunc\ vina pe produc\torul agricol român, fie el mic sau mare. Chiar în contextul în care pre]ul la materia prim\ a crescut, exist\ suficiente rezerve în costuri, de la procesator pân\ la raft, care s\ nu modifice pre]urile de vânzare c\tre consumatori”, se arat\ într-un comunicat transmis de Ministerul Agriculturii.

Multe din disfunc]ionalit\]ile pie]ei îi defavorizeaz\, în principal, pe produc\torii agricoli de materie prim\ [i pe consumatorul, în timp ce procesatorii [i cei care comercializeaz\ produse agroalimentare absorb profiturile din sistem, se spune în comunicat.

Potrivit aceleia[i surse, discrepan]ele care apar în privin]a pre]urilor produselor agroalimentare sunt date [i de frac]ionarea sistemului agroalimentar românesc, unde exist\ o “ruptur\ aproape total\” între procesatori [i produc\tori.

Totodat\, reprezentan]ii MADR afirm\ c\ nu subven]iile sunt cele care creeaz\ disfunc]ionalit\]i legate de pre]uri, ci modul în care se speculeaz\ cu produsele agroalimentare, lucru pe care nu îl fac produc\torii români din sectorul vegetal sau animal.

“Ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\, nu va accepta niciodat\ ca asupra produc\torilor români de materie prim\, fie c\ este vorba de sectorul vegetal sau de cel animal, s\ se exercite un [antaj legat de preluarea produc]iei. În concluzie, consider\m c\, în acest moment, cre[terea pre]urilor la produsele agroalimentare este nejustificat\ [i artificial\”, se mai arat\ în comunicat.

Tab\r\ a declarat, sâmb\t\, la Vaslui, c\ a exagerat în ceea ce prive[te cre[terea pre]urilor anun]at\ de el la începutul s\pt\mânii trecute la produsele alimentare, respectiv de 8-10%.

Potrivit datelor prezentate luni de Institutul Na]ional de Statistic\, pre]urile de consum au crescut în luna septembrie cu 0,56% fa]\ de august, iar infla]ia anual\ a urcat de la 7,58% la 7,77%.

În primele nou\ luni, produsele alimentare s-au scumpit cu 3,87%, m\rfurile nealimentare cu 8,44%, iar tarifele la servicii au avansat cu 5,47%. Fa]\ de luna august, pre]urile produselor alimentare au avansat cu 0,82%.

Comparativ cu luna august, cre[teri de peste un punct procentual ale pre]urilor alimentelor au fost înregistrate la “pâine, produse de franzel\rie [i specialit\]i” (1,02%), “legume [i conserve de legume” (3,67%), “ulei, sl\nin\, gr\simi” (3,95%) [i brânz\ (1,24%).

Scumpiri semnificative au fost înregistrate la cartofi (7,42%), ou\ (5,89%) [i ulei (4,66%). La polul opus, sc\deri de peste un punct procentual au fost consemnate la fructe [i conserve din fructe, care s-au ieftinit cu 1,96%.

Vezi si

41% dintre angajați sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de actualul loc de muncă

Aproape 41% dintre angajați sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de actualul loc de muncă, salariul, …