Sunday , July 21 2024

Suprataxarea terenurilor agricole nelucrate este o masura politica si se va lua în coalitie

Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, a declarat,  agen]iei MEDIAFAX, c\ sus]ine impozitarea suplimentar\ a terenurilor agricole nelucrate, dar c\ aceast\ m\sur\ este una cu implica]ii policitice, iar o decizie va fi luat\ doar în coali]ie. “Impozitarea suplimentar\ a terenurilor agricole nelucrate este la stadiul de discu]ii. Am discutat-o informal atât la noi în minister, cât [i cu Ministerul Finan]elor. Fiind o m\sur\ de impozitare, nu poate fi propus\ de noi ca proiect de act normativ, ci de c\tre Ministerul Finan]elor”, a spus Dumitru.  El crede c\ introducerea suprataxãrii ar putea fi discutat\ la începutul toamnei în Guvern. Proprietarii de terenuri arabile situate în extravilan pl\tesc un impozit anual cuprins între 36 de lei [i 43 lei pe hectar, banii ajungând la bugetele locale.
“Eu cred c\ este o m\sur\ pe care trebuie s\ o lu\m, altfel nu vom rezolva niciodat\ problema terenurilor nelucrate. Aceasta este îns\ o m\sur\ politic\, care va fi discutat\ în coali]ie. Va fi o decizie politic\”, a ad\ugat ministrul. Dumitru a precizat c\, potrivit datelor APIA, în România sunt peste 560.000 de hectare de teren nelucrate, dar c\ exist\ estim\ri potrivit c\rora suprafa]a ar fi de dou\ milioane de hectare. “Dac\ am lua o medie de un milion de hectare [i ele ar fi lucrate [i ar avea o produc]ie medie de 2,6 tone pe hectar de grâu, ar însemna 2,6 milioane de tone. La un pre] minim de 100 de euro pe tona de grâu s-ar putea ob]ine o produc]ie de 260 de milioane de euro. Aceste terenuri sunt o surs\ suplimentar\ de venit [i pentru fermieri, [i pentru buget, pe care nu o folosim”, a încheiat ministrul Agriculturii.
Ministrul Finan]elor Publice, Sebastian Vl\descu, a declarat la începutul lunii februarie c\ persoanele care au terenuri agricole, dar nu le folosesc, ar trebui s\ fie penalizate [i s\ pl\teasc\ un impozit suplimentar.
{i pre[edintele Traian B\sescu a vorbit, la începutul lunii mai, despre “evaziunea” din agricultur\, ar\tând c\ în ultimii zece ani statul a acordat subven]ii “de 30 de miliarde” în agricultur\ [i a avut încas\ri de “400 de milioane”, iar în acela[i timp se acord\ subven]ii pentru terenurile nelucrate. t
“Vor mai fi [i multe alte m\suri pe care trebuie s\ le ia Guvernul, cum ar fi (…) unele analize cu privire la impozite”, a spus B\sescu, ar\tând, ca exemplu, c\ statul pl\te[te o subven]ie de 135 de euro pentru fiecare hectar de teren agricol, iar impozitul pl\tit de proprietar pentru suprafa]\ este de 35 de lei.
Suprafa]a agricol\ a României este 14,7 milioane de hectare, din care 9,4 milioane de hectare reprezint\ terenuri arabile.

Vezi si

Ministrul Finanțelor spune că nu s-au purtat discuții pentru creșterea impozitului pe venit la 16%, nici pentru creșterea TVA

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține că la nivelul Ministerului Finanțelor nu s-au purtat niciun fel …