Tuesday , June 25 2024

Sondaj BNR: cele mai ridicate riscuri sistemice pentru stabilitatea financiară a României

România prezintă patru riscuri ridicate și șapte riscuri moderate la adresa sta­bilității financiare, după cum re­ie­se din cel mai recent sondaj realizat de BNR în cadrul principalelor bănci din piața locală, după valoarea activelor.

Primul risc ridicat se referă la deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. Acesta s-a menținut pe primul loc în harta riscurilor în ultimii doi ani.

Următoarele riscuri ridicate, în ordinea importanței, sunt: riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației și IMM, riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental și riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar.

În linie cu exercițiul anterior, riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb înregistrează cel mai înalt nivel curent al riscului, având cea mai ridicată probabilitate de apariție dintre cele patru riscuri ridicate.

În ceea ce privește seria riscurilor moderate, după importanța lor, acestea sunt: riscul asociat provocărilor la adresa securității cibernetice și inovației financiare, riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială, riscul privind lichiditatea sectorului bancar, riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente, riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public, riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară comercială și riscul climatic.

În cadrul sondajului au fost adresate băncilor două întrebări adiționale referitoare la implicațiile creșterii ratelor de dobândă în ceea ce privește calitatea portofoliilor de credite, cererea de credit și volumul creditării, costurile de finanțare și disponibilitatea resurselor de finanțare interbancară și implicațiile asupra riscului de credit ale intensificării tensiunilor geopolitice și, totodată, ale deteriorării perspectivelor macroeconomice la nivel global.

“În contextul actual caracterizat de presiuni inflaționiste, principalele instituții de credit din România consideră că majorarea ratelor de dobândă are un impact direct, cu precădere asupra segmentului de clienți din sectorul populației, aceștia având în portofoliu în mare parte credite cu dobândă variabilă”, notează sondajul BNR.

Printre principalele implicații ale creșterii ratelor de dobândă băncile includ majorarea costului de finanțare atât pentru populație, cât și pentru companii; creșterea ratelor de neperformanță și, implicit, scăderea calității portofoliilor; o eventuală intensificare a împrumuturilor denominate în monedă străină; scăderea disponibilității resurselor de finanțare interbancare.

Potrivit opiniilor instituțiilor de credit din România, deteriorarea perspectivelor macroeconomice la nivel global va afecta sentimentul economic pe partea de ofertă, alimentând presiunile inflaționiste și contribuind la reducerea puterii de cumpărare a consumatorilor.

În plus, acestea consideră că dezechilibrele macroeconomice interne și nevoile de finanțare ridicate ale statului sunt factori suplimentari care, într-un context global nefavorabil, acționează în sensul creșterii riscului de credit de țară. (Mediafax)

Vezi si

Austeritate. Numărul bugetarilor crește constant, pe tăcute 

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în aprilie 2024, de …