Thursday , May 23 2024

Rusia interzice exporturile de grâu pâna la sfârsitul acestui an

Rusia a interzis exporturile de grâu pân\ la sfâr[itul acestui an, dup\ ce recoltele au fost afectate de o secet\ sever\ [i de incendii, transmite BBC News. Rusia este unul dintre cei mai mari produc\tori de grâu, orz [i secar\, iar interzicerea exporturilor ar putea duce la cre[terea pre]ului pâinii în regiuni precum Orientul Mijlociu. Banarea comer]ului extern cu grâu are ca scop men]inerea pre]urilor la alimente în Rusia. Datele ministerului Agriculturii arat\, îns\, c\ recolta din acest an nu va putea acoperi, probabil, nici cererea intern\. Rusia Central\ a fost lovit\ de sute de incendii în ultimele trei s\pt\mâni. Autorit\]ile sus]in c\ aria afectat\ este cu aproape 25% mai mic\ decât în urm\ cu o s\pt\mân\. Recolta de grâu din acest an este cu cel pu]in o treime mai redus\ decât cea din 2009.

Vezi si

Unii bugetari vor beneficia de creşteri salariale de 10 %, raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în 2 tranşe

Anumite categorii de bugetari vor beneficia de creşteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii …