Tuesday , March 5 2024

Roubini: Marx a avut dreptate cu privire la autodistrugerea capitalismului

Karl Marx, întemeietorul socialismului [tiin]ific, a avut dreptate cu privire la autodistrugerea capitalismului, a declarat economistul Nouriel Roubini, într-un interviu pentru cotidianul Wall Street Journal.
“Karl Marx a spus-o bine. La un moment dat, capitalismul se poate autodistruge pentru c\ nu po]i transfera venituri dinspre for]a de munc\ spre capital f\r\ s\ se înregistreze un exces de capacitate de produc]ie [i lipsa unei cereri agregate. Asta se întâmpl\ acum”, a spus Roubini.
Marx, filozof, economist [i publicist, este considerat întemeietorul teoriei socialismului [tiin]ific al\turi de Friedrich Engels. În 1848, cei doi au scris Manifestul Partidului Comunist.
Economia nu-[i poate reveni f\r\ consum, îns\ acesta a fost afectat în ultimii ani.
“În ultimii 2-3 ani a avut loc o mare redistribuire a avu]iei dinspre for]a de munc\ spre capital, dinspre salarii c\tre profituri. Inegalitatea veniturilor [i avu]iei a crescut”, a spus Roubini.
El a ar\tat c\ economia nu se regleaz\ singur\.
“Am crezut c\ pie]ele func]ioneaz\, dar nu este a[a. Fiecare firm\ vrea s\ supravie]uiasc\, a[a c\ reduce costurile cu for]a de munc\ [i mai mult. Costurile cu for]a de munc\ sunt venitul salarial [i consumul altuia. Din cauza asta este un proces autodistructiv”, afirm\ Roubini.
Economistul american spune c\ SUA nu se afl\ înc\ în aceast\ situa]ie, îns\ pericolul este major.
“Cel pu]in în Germania au luat m\suri pentru men]inerea locurilor de munc\. În SUA nu credem în a[a ceva [i avem un [omaj de 16%”, a mai spus Roubini.

Vezi si

Transportatorii spun că 80% din propunerile de modificare a Legii RCA vor duce la scumpirea polițelor cu 30-40%

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis un set de propuneri de modificare a stabilirii …