Monday , March 4 2024

Retinerile suportate de angajat si angajator în România, printre cele mai mari din UE

Re]inerile suportate de angajat [i angajator, respectiv contribu]ii sociale [i impozite, reprezentau anul trecut 43% din costul cu for]a de munc\, în urcare de la circa 41,5% în 2008, România fiind printre statele UE cu cele mai ridicate sarcini fiscale, al\turi de Slovenia [i Suedia, potrivit INS.

INS a publicat mar]i pentru prima dat\ informa]ii privind sarcina fiscal\ asupra costului for]ei de munc\, un indicator ce m\soar\ propor]ia tuturor re]inerilor (contribu]ii sociale [i impozit) suportate de angajat [i angajator în totalul costului for]ei de munc\ pentru un salariat etalon, care realizeaz\ 67% din câ[tigul mediu brut al activit\]ilor de industrie, construc]ii [i servicii comerciale.

Sarcina fiscal\ asupra costului for]ei de munc\ se situa anul trecut sub nivelul din 2003, de aproape 43,5%.

Ponderea re]inerilor suportate de angajat [i angajator în totalul costului for]ei de munc\ a atins în 2008 un minim de circa 41,5%, dup\ care a urcat din nou anul trecut ca urmare a major\rii contribu]iilor sociale ale angajatului [i angajatorului.

La nivel european, sarcina fiscal\ asupra costului for]ei de munc\ era, în 2008, sub 30% în Malta, Irlanda, Luxemburg [i Marea Britanie, dep\[ea 45% în Fran]a, Germania [i Ungaria [i ajungea la 50% în Belgia.

Sarcina fiscal\ asupra costului for]ei de munc\ în România era în 2008 peste nivelul din 18 state membre ale UE, dar sub cotele din Suedia, Italia [i Austria.

Totodat\, sarcina fiscal\ asupra costului for]ei de munc\ se situa, în 2008, între 30% [i 40% în Portugalia, Polonia, Olanda, Spania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, Danemarca, Estonia [i Finlanda, [i varia u[or în jurul pragului de 40% în Letonia, Cehia, Lituania [i Slovenia.

Vezi si

Ministrul Finanțelor: Cota unică este cea mai bună alegere pentru România

Cota unică este cea mai bună alegere pentru România și nu există niciun motiv pentru …