Tuesday , March 21 2023

Remiterile românilor din strainatate au scazut cu 315 mil. euro în primele 6 luni din 2010

.

Izvorul de bani din str\in\tate a mai secat pu]in [i în primele [ase luni din acest an: remiterile românilor de peste hotare au fost de 1,8 miliarde de euro, cu 315 milioane mai pu]in decât în 2009 [i mult sub nivelul din 2008.
Cre[terea [omajului din Europa Occidental\ a afectat via]a celor aproape trei milioane de români care lucreaz\ în str\in\tate. Iar în ianuarie 2010, banii trimi[i de ace[tia în ]ar\ au fost de doar 242 de milioane de euro, cea mai slab\ lun\ pentru remiteri din ianuarie 2005. În ultimele luni, fluxul de bani [i-a mai revenit, îns\ bilan]ul este tot în sc\dere. Sumele trimise în ]ar\ de românii de peste hotare au fost de 1,8 miliarde de euro în prima jum\tate a anului, cu  300 de milioane mai pu]in decât în perioada ianuarie-iunie 2009. Oricum, nivelul remiterilor din 2008, de 3,2 miliarde de euro, este extrem de departe.
Statisticile detaliate ale BNR pe balan]a de pl\]i vin cu ve[ti deloc bune [i pe latura absorb]iei de fonduri europene. În iunie, intr\rile de bani europeni în contul administra]iei publice au fost de doar 91 de milioane de euro. Or pentru a ob]ine o rat\ de absorb]ie bun\, intr\rile ar trebuie s\ fie, în medie, de ordinul sutelor de milioane în fiecare lun\.
De altfel, statisticile BNR mai arat\ c\ în perioada februarie-mai, statul român a fost un contributor net la bugetul comunitar, dup\ ce intr\rile de fonduri au fost mai mici decât pl\]ile la bugetul Uniunii. Datele prezentate recent de Consiliul Fiscal arat\ c\ România este singurul mebru nou al Uniunii Europene care a pl\tit mai mul]i bani la bugetul Uniunii Europene decât a absorbit în perioada 2007-2009. t

Vezi si

Şeful ASF, despre prețul polițelor RCA: Propunem o reglementare astfel încât tarifele practicate de asiguratori, nu tarifele de referință, să rămână cele din martie 2022

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, spune că nu este vorba de plafonare, nici de înghețare, ci …