Friday , March 1 2024

Remiterile românilor din strainatate au scazut cu 315 mil. euro în primele 6 luni din 2010

.

Izvorul de bani din str\in\tate a mai secat pu]in [i în primele [ase luni din acest an: remiterile românilor de peste hotare au fost de 1,8 miliarde de euro, cu 315 milioane mai pu]in decât în 2009 [i mult sub nivelul din 2008.
Cre[terea [omajului din Europa Occidental\ a afectat via]a celor aproape trei milioane de români care lucreaz\ în str\in\tate. Iar în ianuarie 2010, banii trimi[i de ace[tia în ]ar\ au fost de doar 242 de milioane de euro, cea mai slab\ lun\ pentru remiteri din ianuarie 2005. În ultimele luni, fluxul de bani [i-a mai revenit, îns\ bilan]ul este tot în sc\dere. Sumele trimise în ]ar\ de românii de peste hotare au fost de 1,8 miliarde de euro în prima jum\tate a anului, cu  300 de milioane mai pu]in decât în perioada ianuarie-iunie 2009. Oricum, nivelul remiterilor din 2008, de 3,2 miliarde de euro, este extrem de departe.
Statisticile detaliate ale BNR pe balan]a de pl\]i vin cu ve[ti deloc bune [i pe latura absorb]iei de fonduri europene. În iunie, intr\rile de bani europeni în contul administra]iei publice au fost de doar 91 de milioane de euro. Or pentru a ob]ine o rat\ de absorb]ie bun\, intr\rile ar trebuie s\ fie, în medie, de ordinul sutelor de milioane în fiecare lun\.
De altfel, statisticile BNR mai arat\ c\ în perioada februarie-mai, statul român a fost un contributor net la bugetul comunitar, dup\ ce intr\rile de fonduri au fost mai mici decât pl\]ile la bugetul Uniunii. Datele prezentate recent de Consiliul Fiscal arat\ c\ România este singurul mebru nou al Uniunii Europene care a pl\tit mai mul]i bani la bugetul Uniunii Europene decât a absorbit în perioada 2007-2009. t

Vezi si

Secretar de stat: În 2024 e „pace fiscală” pentru că e an electoral. La Finanțe s-a început o analiză a impozitării progresive

Ministerul Finanțelor (MF) a început încă de anul trecut o analiză privind impozitul progresiv, discuția …