Reducerea contributiilor sociale va fi luata în calcul la jumatatea anului viitor

reportersite
30 noiembrie 2010, 20:23

Gheorghe Ialomitianu, ministrul Finantelor

Reducerea contribu]iilor sociale va fi luat\ în calcul la jum\tatea anului viitor, pentru a diminua costul cu for]a de munc\, mai ridicat decât în alte state, în condi]iile în care ]\rile vecine au început s\ scad\ impozitele, a declarat pentru ProTV ministrul Finan]elor, Gheorghe Ialomi]ianu.

„În politica fiscal\ cel mai bun lucru este stabilitatea. Îmi doresc o politic\ fiscal\ stabil\, dar în jur sunt ]\ri care au început s\ reduc\ impozitele. Exist\ o concuren]\ din partea vecinelor. Avem trecut [i în scrisoarea cu FMI [i CE s\ reducem contribu]iile sociale, întrucât costul for]ei de munca este ridicat în compara]ie cu alte ]\ri. Se discut\ la jum\tatea anului 2011. Mi-a[ dori acest lucru”, a spus Ialomi]ianu la [tirile ProTV.

Ministrul Finan]elor spune c\ orice reducere a acestor contribu]ii va fi apreciat\ foarte mult de mediul de afaceri.

„În 2011 trebuie s\ fim pruden]i. Politica fiscal bugetar\ este prudent\. Trebuie s\ vedem momentul [i s\ analiz\m ce putem face. Dar un lucru este cert, trebuie s\ lu\m în calcul reducerea CAS, iar contribu]iile sociale vor fi luate în calcul la jum\tatea anului pentru reducerea lor”, a completat Ialomi]ianu.

Ministrul Finan]elor a mai spus c\ institu]ia pe care o conduce lucreaz\ la depunerea unei declara]ii unice privind contribu]iile sociale, de s\n\tate [i impozitul pe venit.

Potrivit proiectului de buget pentru 2011 cotele de contribu]ii sociale de stat vor fi men]inute în 2011 la 31,3% pentru condi]ii normale de munc\ (din care 10,5% datorate de angaja]i [i 20,8% datorate de angajatori), 36,3% pentru condi]ii deosebite de munc\ (10,5% angaja]i [i 25,8% angajatori) [i 41,3% pentru condi]ii speciale de munc\ (10,5% angaja]i [i 30,8% angajatori).

Cotele de contribu]ii pentru asigur\rile de s\n\tate r\mân de asemenea la 5,5% pentru angaja]i [i 5,2% pentru angajatori. persoanele care nu sunt salariate, dar au obliga]ia s\ î[i asigure s\n\tatea trebuie în continuare s\ comunice direct casei de asigur\ri veniturile, pe baza contractului de asigurare, pentru achitarea cotei de 5,5%.

[i contribu]iile la bugetul asigur\rilor pentru [omaj r\mân la acela[i nivel, de 0,5% pentru angajatori [i tot 0,5% contribu]ia individual\. Pentru persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru [omaj, contribu]ia datorat\ r\mâne 1%.

În cota de contribu]ie individual\ de asigur\ri sociale este inclus\ [i cota de 3% aferent\ fondurilor de pensii administrate privat, majorat\ de la 2,5% în 2010.

Potrivit scrisorii suplimenatre la acordul stand-by, Guvernul [i FMI au convenit s\ ia în considerare reducerea impozit\rii for]ei de munc\ doar dac\ economia î[i va reveni [i va crea suficient „spa]iu fiscal”, pân\ atunci sistemul de impozitare urmând s\ r\mân\ neschimbat.