Saturday , December 3 2022

Programul “Rabla 2012” ar putea demara la sfârsitul lunii martie

Programul ‘Rabla’ ar putea demara la sfâr[itul lunii martie, dup\ ce vor fi definitivate listele centrelor REMAT partenere [i dealerilor auto care [i-au exprimat inten]ia de a participa la sesiunea din 2012, a declarat, vineri, Laszlo Borbely, ministrul Mediului [i P\durilor. ‘A fost o discu]ie în ceea ce prive[te bugetul Fondului /de Mediu, n.r./ [i pe care am clarificat-o, sper. E vorba de a avea inventarul acelor REMAT-uri care vor fi partenere [i imediat dup\ ce vom avea aceast\ list\, dar [i a dealerilor care vor participa, sper s\ demar\m programul la sfâr[itul lunii martie. Este un program pe care lumea îl a[teapt\. A fost [i este un program de succes [i, evident, c\ interesul nostru este de a scoate din circula]ie ma[inile uzate [i de a da [ansa cet\]enilor de a cump\ra ma[ini noi’, a afirmat Borbely.
Potrivit ministrului Mediului, fa]\ de anul trecut nu vor exista schimb\ri, în sensul c\ ‘fiecare cet\]ean prime[te un voucher de 3.800 de lei pentru fiecare ma[in\ casat\, dar poate preda REMAT-urilor pân\ la trei ma[ini sau poate cump\ra de pe pia]a voucherelor astfel de tichete’. În Nota de fundamentare ce înso]e[te Proiectul de Hot\râre de Guvern privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2012 al Administra]iei Fondului pentru Mediu /AFM/, se men]ioneaz\ c\, în acest an, programul ‘Rabla’ va avea un buget de 114 milioane lei, echivalentul cas\rii a 30.000 de autovehicule mai vechi de zece ani. Astfel, în 2012 este estimat\ o valoare a creditelor bugetare necesare finan]\rii nerambursabile din Fondul pentru mediu, acordat\ sub forma primei de casare în cuantum de 3.800 lei, pentru achizi]ionarea autovehiculelor noi, mai pu]in poluante, în schimbul pred\rii spre casare a unui num\r de 30.000 de autovehiculelor uzate. t
Pentru casarea unui num\r de 120.000 de autovehicule mai vechi de zece ani, s-a alocat, în 2011, suma de 456 milioane lei, în dou\ etape.
La data de 19 decembrie 2011, au fost casate 116.641 de autovehicule, iar pe baza tichetelor fiind achizi]ionate 39.216 ma[ini noi, dintre care 15.005 din produc]ia autohton\, relev\ datele MMP.

Vezi si

Tanczos Barna: Nu vor mai avea voie la „Rabla pentru electrocasnice” cei care au blocat programul

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat că programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi regândit, iar …