Tuesday , October 4 2022

Populaţia şi firmele cu venituri în lei vor lua credite în valută în condiţii mai restrictive

  Condiţiile de creditare pentru finanţările în valută vor fi mai stricte decât pentru cele în lei, dacă populaţia şi firmele care solicită împrumutul nu obţin veniturile în moneda creditului, clienţii trebuind să demonstreze că pot rambursa sumele chiar dacă moneda naţională se depreciază sever.

Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de regulament al Băncii Naţionale a României (BNR), care modifică şi completează Regulamentul 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice, cu scopul de a implementa recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) privind creditarea în valută, emise în septembrie 2011. CERS recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere să monitorizeze creditarea în valută şi să ia măsuri în cazul existenţei unor riscuri semnificative la nivelul debitorilor neacoperiţi la riscul valutar.

Astfel, proiectul regulamentului privind unele condiţii de acordare a creditelor se aplică băncilor, instituţiilor financiare nebancare (IFN) înscrise în Registrul special la BNR, instituţiilor de plată şi celor emitente de monedă electronică cu un nivel semnificativ al activităţii de creditare.

Instituţiile de credit supravegheate de banca centrală vor fi obligate să stabilească condiţii mai stricte de acordare şi garantare a împrumuturilor în valută, faţă de cele în lei, pentru populaţia şi companiile care nu sunt protejate de riscul valutar, adică obţin veniturile în altă monedă decât cea a creditului solicitat.

Totodată, pentru această categorie de clienţi, creditorii vor acorda finanţări dacă sunt îndeplinite anumite criterii, stabilite prin reglementări interne, care să demonstreze că solicitanţii ar avea o capacitate foarte bună de rambursare a creditului în valută, chiar dacă moneda naţională s-ar deprecia sever, iar rata dobânzii valutei respective ar creşte.

În acest sens, instituţiile de creditare trebuie să prezinte potenţialilor clienţi care solicită împrumuturi în valută şi sunt neacoperiţi la riscul valutar o simulare personalizată de calcul a ratei lunare în situaţia deprecierii severe a monedei naţionale asociată, în cazul creditelor cu dobândă variabilă, cu majorarea ratei dobânzii.

“Spre deosebire de reglementarea în vigoare, proiectul impune creditorilor prezentarea acestor informaţii de avertizare particularizat la dimensiunea creditului solicitat de client, prin indicarea ratei lunare de credit recalculate pe baza respectivelor variaţii, utilizând valorile prevăzute în regulament”, se precizează în prezentarea pe scurt a regulamentului.

Informaţiile despre aceste riscuri trebuie furnizate solicitanţilor de credit pe suport hârtie sau alt suport durabil cu cel puţin 15 zile înainte de încheierea contractului de finanţare, perioadă care poate fi redusă la cererea clientului. În categoria creditorilor obligaţi să înştiinţeze clienţii intră şi IFN-urile înscrise numai în Registrul General la BNR, dar şi instituţiile de plată şi cele emitente de monedă electronică, altele decât cele specificate anterior.

Pentru calcularea nivelurilor maxime admise privind gradul total de îndatorare în cazul creditelor de consum, creditorii vor utiliza anumite valori pentru şocul pe cursul de schimb (de 35,5% pentru euro, 52,6% pentru franci elveţieni şi 40,9% pentru dolari), pe rata dobânzii (de 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele) şi pe venit (de 6% pentru venituri din salarii, iar pentru celelalte categorii de venituri creditorii vor utiliza valori proprii), valori preluate din regulamentul în vigoare.

De asemenea, se menţine nivelul veniturilor eligibile ale clienţilor pentru analizarea capacităţii de rambursare, care nu pot depăşi cu peste 20% nivelul veniturilor din anul precedent.

Pentru creditele de consum în valută sau indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie, în continuare, să dispună de garanţii reale şi/sau personale de minim 133% din valoarea împrumutului.

Durata creditului de consum, inclusiv în cazul prelungirii acestuia, nu poate depăşi cinci ani. Această prevedere nu se aplică însă împrumuturilor în lei cu destinaţie imobiliară, pentru care debitorul deţine un avans de minim 40%.

Regulamentul în vigoare, adoptat la sfârşitul anului 2011, mai prevede că valoarea unei finanţări pentru investiţii imobiliare în lei nu poate depăşi 85% din valoarea garanţiei ipotecare. Procentajul este de 80% pentru creditele imobiliare în valută dacă debitorul are venituri în aceeaşi monedă, de 75% pentru creditele în euro la care debitorul nu e acoperit la riscul valutar şi de 60% pentru cele în alte monede, tot în cazul neacoperirii la riscul valutar.

Odată cu noul regulament, BNR va obliga creditorii din România cu activitate în alte state membre în baza “paşaportului european” să respecte cerinţele privind creditarea în valută a debitorilor neacoperiţi la riscul valutar stabilite de autorităţile competente din statele membre în cauză şi comunicate Băncii Naţionale a României.

Prevederile noului regulament nu se aplică în cazul restructurării de credite care nu implică acordarea de finanţări noi, constând exclusiv în modificarea condiţiilor contractuale, pe fondul dificultăţilor financiare ale debitorului, precum prelungirea duratei de derulare a creditului acordat iniţial, reducerea costurilor aferente acestuia, plata parţială a dobânzii şi/sau a principalului.

Noul regulament privind unele condiţii de acordare a creditelor ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2013.

Vezi si

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat HoReCa 2

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat …