Sunday , November 27 2022

Patronatele din turism: Imaginea României în strainatate, mai proasta decât înainte de anul 1990

Imaginea turismului românesc în str\in\tate este mai proast\ decât înainte de anul 1990, [i a[a se explic\ num\rul mic al turi[ti str\ini care vin în ultimii ani pe litoral, comparativ cu cei care ajungeau în urm\ cu peste 20 de ani, au declarat miercuri reprezentan]ii patronatelor din turism.

“Dup\ 22 de ani, România conteaz\ foarte pu]in ca destina]ie turistic\ pe pia]a interna]ional\. Conta mai mult înainte de 1989”, a declarat pre[edintele ANAT, Corina Martin, la conferin]a de deschidere a Târgului de Turism al României, care se va desf\[ura între 15 [i 18 martie la Romexpo. Potrivit reprezentan]ilor patronatelor, în ultimii ani vin pe litoral maxim câteva zeci de mii de turi[ti str\ini, spre deosebire de sutele de mii de str\ini prezen]i în sta?iunile de la Marea Neagr\ înainte de 1989.
“Ca s\ refacem imaginea turismului românesc [i s\ o aducem m\car la nivelul pe care îl avea înainte de 1990 ar trebui s\ investim în promovare câteva miliarde de euro”, a spus Mohammad Murad, pre[edintele Federa]iei Patronatelor din Turismul Românesc.
El spune c\ imaginea turismului este stricat\ [i pe plan intern, inclusiv de c\tre MDRT, ai c\rui [efi au vorbit permanent de evaziune, dar ac]iunile au lipsit.
“De ani de zile vorbim de evaziune, dar nu l-am v\zut pe niciunul legat pentru asta”, a afirmat Murad. Reprezentan]ii patronatelor au sus]inut c\ o parte din banii aloca]i în ultimii ani pentru promovare extern\ au fost cheltui]i f\r\ niciun folos.
“Nu ne intereseaz\ s\ mergem la 100 de târguri, în ]\ri care nu au niciun poten]ial pentru noi. Sunt bani arunca]i aiurea. Pe noi ar trebui s\ ne interseze doar ]\rile cu poten]ial”, a spus Martin.
Ea este sus]inut\ [i de Murad, care afirm\ c\ acordarea greoiae a vizelor de c\tre România face ca fluxul de turi[ti din anumite ]\ri s\ fie nesemnificativ.
“De ce s\ ne facem reclam\ în Japonia, dac\ vin zece japonezi pe an? De ce s\ mergem în delega]ie de 18 persoane în Rusia, când acordarea unei vize pentru turi[tii ru[i dureaz\ o lun\? De aceea am acordat anul trecut doar 6.000 de vize pentru ru[i, iar Bulgarii au acordat 380.000 de vize, dar la ei procedurile de acordare dureaz\ 48 de ore”, a mai spus [eful FPTR. t

Vezi si

O companie din România va construi cele 3 loturi ale Autostrăzii Focşani-Bacău (A7)

Contractele pentru execuţia celor trei loturi ale Autostrăzii Focşani-Bacău au fost câştigate de un constructor …