Saturday , April 20 2024

Pacaleala “târgurilor de produse traditionale”: alimente cumparate din Turcia sau Bulgaria si vândute de 2-3 ori mai scump

Pre[edintele Romalimenta, Sorin Minea, a declarat mar\i la un seminar organizat de MEDIAFAX c\ produsele comercializate la tarabe sub denumirea “tradi\ionale” sunt de fapt cump\rate din pia\\ [i vândute de 2-3 ori mai scump. “Produc\torii de a[a-zise produse tradi\ionale nu vor s\ fie fiscaliza\i [i nu pot justifica provenien\a m\rfii. Vânz\torii de brânz\ de oaie n-au oi, iar cei care vând carne de porc nu au porci”, a spus Minea la “Romania Retail Forum”.

El spune c\ în cele mai multe cazuri marfa vândut\ în pie\ele volante sub denumirea de tradi\ional\ este achizi\ionat\ fie din en-gross-urile turce[ti, fie din Bulgaria, fie din carmangeriile care lucreaz\ la negru.

“De se îmbrac\ vânz\torii acestor produse în costume tradi\ionale, dac\ nu le poart\ [i acas\? Nu cumva se joac\ cu naivitatea consumatorului [i revând o marf\ cump\rat\ din pia\\?”, se întreab\ Minea.

Pre[edintele Romalimenta sus\ine c\ mul\i astfel de comercian\i cump\r\ pâinea din pia\\ [i o revând la tarab\ de trei ori mai scump, ca produs tradi\ional.

“Produsele tradi\ionale sunt o surs\ de corup\ie înfior\toare”, a mai spus Minea.

El acuz\ statul de ignoran\\ în aceastã problem\.

“Mie asta îmi place la statul român – e foarte informat despre ce vorbesc eu la telefon, dar despre ce se întâmpl\ în \ar\ niciodat\”, a încheiat Minea.

Vezi si

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă a scăzut la 63% în 2023; jumătate dintre persoanele ocupate lucrau în servicii

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63%, …