Monday , February 26 2024

Oamenii de afaceri: Criza este o binecuvântare pentru ca s-a redus presiunea de crestere a salariilor

.

Criza este o binecuvântare întrucât a ajutat la cre[terea puternic\ a productivit\]ii prin reducerea presiunii de pe pia]a muncii pentru acordarea de cre[teri salariale, consider\ Radu Timi[, proprietarul produc\torului de mezeluri CrisTim, [i George Copos, care controleaz\ grupul Ana Holding.
Timi[ [i Copos au afirmat luni, în cadrul întâlnirii ZF Expert, c\ România nu mai este competitiv\ în prezent pentru atragerea de investi]ii str\ine pentru c\ for]a de munc\ este scump\.
“În trecut eram competitivi pentru c\ aveam salariul 100 de dolari. Eram competitivi cu China, India, etc.. În prezent, for]a de munc\ din România este scump\ [i nu mai suntem competitivi pentru atragerea de investi]ii”, a declarat Timi[.
El a spus c\ actuala criz\ este “o binecuvântare”, în condi]iile în care salariile au crescut dup\ 2004 în fiecare an cu aproximativ 30%.
“În mod cert se a[eaz\ acum lucrurile la mentalitatea fiec\rui om. Cine va supravie]ui acestei crize va avea un viitor frumos. V\ dau un exemplu. Anul trecut aveam o productivitate de 270 de kilograme de carne pe om [i eram înnebunit c\ Germania avea o medie de 1.000 de kilograme de carne pe om. În prezent am o productivitate de 1.100 de kilograme de carne pe om [i nu am automatizat extraordinar, la nivelul Germaniei”, a explicat Timi[.
[i Copos consider\ for]a de munc\ din România este scump\ pentru c\ nu este productiv\.
“Cred cu t\rie c\ aveam nevoie de aceast\ criz\. (…) Cre[terile salariale din trecut au pornit de la Guvern. Pe pia]a muncii era competi]ie [i dac\ vroiai s\ ]ii un om bun îi d\deai 2.000 de euro net pentru c\ spunea c\ pleac\ în alt\ parte. A fost o presiune fantastic\”, a spus Copos.
El a ad\ugat c\ de[i au pierderi în prezent, firmele rezist\ [i continu\ s\-[i pl\teasc\ salaria]ii.
“To]i pierdem în acest moment, dar r\mânem în picioare, ceea ce conteaz\ extraordinar de mult. Avem mii de locuri de munc\ pe care le pl\tim la lumina zilei, le pl\tim impozitele [ taxele. Sunt pu]ini antreprenori autohtoni care vor r\mâne în picioare”, consider\ omul de afaceri. t

Vezi si

BNR, Banca Nationala a Romaniei, Obiectiv

BNR: Consumul gospodăriilor populaţiei va redeveni probabil în 2024 principalul determinant al avansului PIB

Consumul gospodăriilor populaţiei va redeveni probabil în 2024 principalul determinant al avansului PIB şi îşi …