Friday , September 30 2022

Noua lege a salarizării: Cum vor fi platiti angajatii din companiile de stat

salarizare

Guvernul pregătește un nou sistem de salarizare la stat, prin care lucrătorii din companiile de stat și din regii vor fi plătiți în funcție de productivitatea muncii, iar funcționarii din instituțiile bugetare vor fi remunerați după o serie de indicatori de performanță. Guvernul vrea să adopte noul sistem de salarizare până în septembrie 2013 în companiile de stat și din anul 2014 în instituțiile bugetare, scrie cursdeguvernare.ro.

Cum se va face salarizarea în companiile de stat:

Salariile angajaților din companiile de stat și din regii nu vor putea crește cu mai mult de 60% din indicele de creștere a productivităţii muncii. În funcție de tipul companiei sau al regiei, productivitatea muncii este dată de raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi din ompania respectivă. De asemenea, productivitatea poate fi calculată prin raportul dintre cantitatea de produse finite obţinute şi numărul mediu de salariaţi.

Indemnizațiile membrilor adunărilor generale ale acționarilor pot fi de maximum 25% din indemnizaţia fixă lunară a directorilor companiilor respective. Remunerația în cuantumul stabilit astfel se acordă pentru fiecare ședință, însă maximum o dată pe lună.

Remunerațiile membrilor consiliilor de administraţie şi ale directorilor vor fi stabilite prin asimilare cu cele ale managerilor privați, numiți îân baza OUG 109/2011 pentru instituirea guvernanței corporative la companiile de stat. Aceste remunerații se acordă numai în limita prevederilor bugetare aprobate. Noua salarizare nu se aplică și managerilor privați din companiile de stat, care merg mai departe pe OUG 109/2011.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale companiilor de stat și regiilor se supun, ca și până acum aprobării, după caz, a Guvernului sau administrației locale de care aparțin înreprinderile respective.

Bugetele companiilor de stat și ale regiilor trebuie să țină seama de o serie criterii pentru a fi aprobate, printre care: reducerea pierderilor, creșterea profiturilor și a productivității, reducerea creanțelor, respectarea criteriilor de politică salarială din Legea anuală a bugetului de stat.

Cheltuielile salariale și personalul aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

Dacă în ultimii doi ani gradul de realizare a veniturilor a fost sub 90%, în anul curent poiecția veniturilor se face cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Bugetul companiei de stat poate fi rectificat în caz de scădere a profiturilor sau a productivității, precum și în alte situații.

Bonusuri sau sporuri salariale se pot acorda în baza unor contracte colective sau individuale de muncă. Contractele colective, însă, se negociază după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli. La rândul lor, sindicatele sunt consultate înainte de aprobarea bugetelor.

În aceste reguli trebuie să se înscrie companiile naționale (de exemplu, CFR), regiile naționale (de exemplu, Regia Sării), regiile locale (de exemplu, RATB) etc. Nu intră în aceste reglementări instituțiile financiare sau firmele de asigurări de stat, care sunt supravegheate de BNR sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Vezi documentul integral aici.

Vezi si

Isărescu: Nu am avut altă soluție de a tempera ce se întâmplă cu prețul la energie decât să punem un tampon, cursul de schimb

Banca Națională a României nu a avut altă soluție de a tempera ce se întâmplă …