Tuesday , October 4 2022

Nereguli la CFR Călători. Corpul de Control al premierului a sesizat DNA

Corpul de control al primului-ministru a verificat activitatea CFR Călători SA desfășurată în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie. Au fost constatate o serie de nereguli legate de numirea managerilor, contracte păguboase și investiții nerealizate. Raportul Corpului de Control a fost trimis DNA spre informare și valorificare.

Referitor la respectarea regulilor de guvernanță corporativă. Administrarea CFR Călători s-a realizat în lipsa unor indicatori-cheie de performanță integrați contractului de mandat încheiat cu membrii CA, fără stabilirea unor obiective și criterii de performanță, respectiv în lipsa unor instrumente de evaluare a eficienței activității administratorilor și de măsurare a performanței acestora, asumate de ambele părți ale contractului de mandat. În acest context, lipsa de formalizare, comunicare, asumare şi gestionare a proceselor de măsurare a performanței CFR Călători a avut ca efect inexistența unor obligații conținute în contractul de mandat încheiat cu administratorii provizorii, inexistența unor criterii de evaluare a acestora și, implicit lipsa unui plan de administrare.

Contractul de mandat al unuia dintre administratori provizorii, numit în luna iunie 2015, printr-o hotărârea a Adunării Generale a Acționarilor („AGA”), în lipsa unei selecții realizate potrivit normelor legale incidente a încetat de drept după 4 ani, în temeiul dispozițiilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, forma în vigoare până la data de 04.06.2016, preluate ca atare, ulterior acestei date, în cuprinsul art. 28 alin. (7) din același act normativ. În condițiile în care mandatul acestuia nu a fost reînnoit, s-a constatat faptul că administratorul, ulterior datei de încetare a mandatului, a participat în cadrul CA, în mod direct, la adoptarea unui număr de șapte decizii, iar prin împuternicit, la adoptarea unui număr de patru decizii.
Conducerea CFR Călători a fost asigurată fără un plan de management elaborat conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, lipsa componentei de management a planului de administrare a avut ca efecte: inexistența unor obiective specifice stabilite în sarcina directorilor, asumate formal de aceștia și, implicit, lipsa unor criterii de evaluare clare și formalizate a activității persoanelor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății.

Continuarea pe HotNews

Vezi si

În august, comparativ cu august 2021, sosirile în structurile de primire turistică au scăzut cu 1,4%

În luna august 2022, comparativ cu luna august 2021, sosirile în structurile de primire turistică …