Saturday , April 13 2024

Neaplicarea OUG 50 la contractele de credit în derulare, preconditie pentru transa FMI

Modificarea OUG 50 privind creditele popula]iei, astfel încât s\ asigure transparen]\ dar [i stabilitate financiar\, este una dintre cele 5 precondi]ii pentru eliberarea urm\toarei tran[e, iar la anexa scrisorii suplimentare se precizeaz\ c\ prevederile nu vor fi aplicate contractelor în derulare. “Ca o precondi]ie, vom lucra cu Parlamentul pentru a ne asigura c\ Ordonan]a 50 din 2010 va îmbun\t\]i transparen]a [i protec]ia drepturilor consumatorilor, asigurând, totodat\, stabilitatea sistemului financiar [i conformitatea cu prevederile Directivei 48/2008 a Comisiei Europene. În acela[i timp, ne vom asigura c\ BNR este singura institu]ie autorizat\ pentru reglementarea activit\]ii de creditare a b\ncilor”, se arat\ în scrisoarea suplimentar\ convenit\ cu Fondul Monetar Interna]ional (FMI) la finalul misiunii din octombrie-noiembrie. Pe de alt\ parte, la anexa scrisorii de inten]ie, la capitolul “Precondi]ii”, este specificat\ modificarea ordonan]ei “astfel încât s\ nu fie aplicat\ contractelor în derulare”.

Ordonan]a privind creditele de consum se afl\ în dezbatere la Comisia de buget-finan]e din Camera Deputa]ilor, dup\ ce a fost aprobat\ în Senat f\r\ nicio modificare.

Vezi si

Doar 12% dintre români au primit salarii majorate în 2023, care să acopere inflaţia

Ponderea românilor care au primit, în 2023, salarii majorate care să acopere inflaţia a fost …