Sunday , July 21 2024

Isarescu: TVA nu va fi modificata câtiva ani

TVA va r\mâne la nivelul actual “cel pu]in câ]iva ani” întrucât altfel s-ar crea o instabilitate fiscal\ total\, afirm\ guvernatorul BNR, Mugur Is\rescu.

“Noi avem un nivel de impozitare relativ sc\zut la impozitele mari, f\r\ TVA, c\ acum cu TVA-ul acesta suntem cu unul dintre cele mai înalte niveluri de impozitare din Europa”, a spus Is\rescu la emisiunea “Dup\ 20 de ani”, difuzat\ duminic\ la Pro TV.

Întrebat dac\ nivelul actual (al TVA – n.r.) va fi men]inut, Is\rescu a afirmat: “Cel pu]in câ]iva ani, c\ altfel înseamn\ c\ am introdus o instabilitate fiscal\ total\ în ]ara asta”.

Guvernul a decis s\ majoreze TVA de la 19% la 24%, de la 1 iulie, m\sura f\când parte dintr-un pachet de m\suri de austeritate aprobat pentru încadrarea în ]inta de deficit bugetar pentru acest an de 6,8% din PIB.

Vezi si

Ministrul Finanțelor spune că nu s-au purtat discuții pentru creșterea impozitului pe venit la 16%, nici pentru creșterea TVA

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține că la nivelul Ministerului Finanțelor nu s-au purtat niciun fel …