Thursday , October 6 2022

Ilie Serbanescu: Daca guvernatorul BNR dadea drumul leului, aveam 1,4 milioane de restantieri la banci


Num\rul restan]ierilor la b\nci ar fi fost dublu, dac\ guvernatorul B\ncii Na]ionale a României ‘ar fi dat drumul monedei na]ionale’, a declarat, luni, analistul economic Ilie {erb\nescu, la o dezbatere organizat\ de Funda]ia pentru Ap\rarea Cet\]enilor Împotriva Abuzurilor Statului.
‘Guvernatorul B\ncii Centrale a României a ]inut leul tare, ceea ce i-a ajutat pe unii datornici la b\nci. Economia româneasc\ s-a dus în jos [i leul a r\mas breaz. Dac\ domnul Is\rescu (guvernatorul BNR Mugur Is\rescu n.r) îi d\dea drumul nu ar fi fost 700.000 de oameni care nu pot pl\ti creditul, ci 1,4 milioane. Faptul c\ nu sunt 1,4 milioane, ci doar 700.000, este pentru c\ domnul Is\rescu a reu[it s\ conving\ Guvernul s\ pl\teasc\ ceilal]i. Nu cei din parohia lui, adic\ debitori [i b\ncile, ci cei care nu aveau nicio leg\tur\ cu povestea asta, adic\ contribuabili, salaria]i’, a spus {erb\nescu
Potrivit acestuia, de trei ani contribuabilii pl\tesc pentru cei care au f\cut credite.
‘Cine a pl\tit creditele? Salaria]ii, prin t\ierea salariilor, pensionarii prin înghe]area pensiilor [i contribuabilii, prin cre[terea TVA. De ce? Ce vin\ am eu în calitate de contribuabil s\ pl\tesc pentru cei care s-au împrumutat la b\nci? De ce s\ pl\tesc eu pentru ei [i pentru b\nci? Oare nu vedem acest lucru? Cei care au luat credite au împ\r]it cu mine beneficiile? Cineva trebuie s\ pl\teasc\. La noi au pl\tit pensionarii, salaria]ii [i contribuabilii în locul debitorilor la b\nci’, a spus {erb\nescu.
Acesta a ad\ugat c\ ‘banca vrea s\-[i ia banii acum’.
‘Banca st\ aici [i a[teapt\ s\-[i ia banii, apoi o s\ decid\ dac\ mai r\mâne aici. Nu o s\ stea înc\ 20 de ani ca s\ pl\teasc\ clientul. B\ie]ii \[tia sunt coloniali[ti. Ei nu au timp de pierdut. S-a tr\it în ]ara asta 5-6 ani pe credit [i acum trebuie pl\tit. Singura problem\ este cine pl\te[te. Un lucru este de sigur. Nu este de cerut ameliorarea situa]iei debitorilor. Este de cerut revenirea la condi]iile la care erau întâi salaria]ii, pentru c\ ei au fost afecta]i, nu în calitate de debitori ai b\ncilor, ci în calitate de salaria]i. Ei nu mai pot pl\ti acum pentru c\ li s-a redus salariul. Pentru asta ei nu pl\tesc în calitate de debitori ai b\ncii. Statul a încercat s\ fac\ ceva cu Ordonan]a 50, apoi a venit presiunea extern\, FMI, [i s-a revocat. Noi am pl\tit’, a explicat analistul.
Totodat\ el a precizat c\ în ultimele dou\ luni b\ncile au m\rit comisioanele în loc s\ le scad\.
‘A fost m\rit inclusiv cel pentru administrarea contului curent… Noi suntem o colonie [i b\ncile, care sunt toate str\ine, se comport\ cu noi ca [i cu o colonie’, a reafirmat analistul economic. (Agerpres)

Vezi si

BNR majorează dobânda de referință cu 0,75%

Banca Națională a României a majorat cu 0,75% rata dobânzii de politică monetară. Decizia a …