Wednesday , February 21 2024

Guvernul taie din bugetul local pe 2011 destinat salariilor în educaţie şi investiţiilor

Guvernul va diminua substanţial fondurile bugetelor locale din TVA, tăind la jumătate alocaţiile pentru lucrări de infrastructură şi baze sportive, dar reducând şi banii pentru salarii din învăţământ şi ajutoare sociale, şi va reduce cu 50% şi volumul creditelor pentru înfiinţarea locurilor de muncă

Fondurile totale care vor fi alocate anul viitor bugetelor locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată vor fi limitate la 13,8 miliarde lei, în scădere de la bugetul total de 17 miliarde lei acordat pentru 2010, conform formei finale a proiectului bugetului de stat pentru 2011, obţinută de MEDIAFAX.

Sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, din care sunt finanţate atât cheltuielile cu salariile şi contribuţiile aferente din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cât şi sumele reprezentând ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei, vor scădea de la 11,5 miliarde lei, în 2010, la 8,8 miliarde lei.

Bugetul destinat finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural va fi redus la jumătate, de la 813,5 milioane lei la 440,3 milioane lei.

Fondurile prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor sunt comparate cu alocaţiile stabilite la începutul acestui an în bugetul pentru 2010.

În luna august, la rectificarea bugetară, Guvernul a diminuat cu 1,2 miliarde lei sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local şi cu 388,5 milioane lei bugetul destinat lucrărilor de infrastructură şi baze sportive.

Proiectul de buget pentru 2011 indică totodată reducerea la jumătate a volumului total de credite care pot fi contractate, în condiţii avantajoase, de către întreprinzători care înfiinţează noi locuri de muncă prin întreprinderi mici şi mijlocii. Bugetul total alocat acestui program va fi diminuat anul viitor de la 20,6 milioane lei, în 2010, la 10 milioane lei, cuantumul maxim al creditului care poate fi acordat unui beneficiar fiind menţinut la 1,5 milioane lei.

Legea în vigoare prevede că, pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, de unităţi cooperatiste şi asociaţii familiale, pot fi acordate pentru investiţii credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţională a României.

Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite şi cuantumul maxim al creditului sunt stabilite anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Proiectul de buget pentru 2011 va fi aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului.

Vezi si

Nouă ediție a programului de titluri de stat Fidelis, cu cea mai bună dobândă pentru donatori

De miercuri, 21 februarie, începe prima ediție a programului de titluri de stat FIDELIS din …