Thursday , May 23 2024

Explicații pentru creșterea economică de 5,2% din primul trimestru: Consumul populației a crescut cu 7%, în timp ce industria a tras cifrele în jos

Comparativ cu trimestrul IV din 2021, PIB a crescut în primele trei luni ale anului cu 5,2%, anunță INS. Față de același trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 6,5% atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier. Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2022, a fost de 341.805,0 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 5,2% față de trimestrul IV 2021 și în creștere cu 6,5% față de trimestrul I 2021.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2022 a fost de 272.336,5 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 6,5 % față de trimestrul I 2021.

La creșterea PIB, în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021, au contribuit în mod deosebit următoarele ramuri: Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, hoteluri și restaurante (2,6%), cu o pondere de 20,5% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 12,2%; Informațiile și comunicațiile (1,8%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 23,3%; Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (0,7%), cu o pondere de 5,6% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 9,5%; Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (0,2%), cu o pondere de 2,6% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 9,2%; Impozitele nete pe produs (0,4%), cu o pondere de 9,4% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului lor cu 4,0%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a înregistrat-o industria (-0,1%), cu o pondere de 25,8% la formarea PIB și care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 0,3%.

Contribuții pozitive importante au avut: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 7,0%, contribuind cu 4,4% la creșterea PIB; cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărei volum s-a majorat cu 7,5%, contribuind cu 0,6% la creșterea PIB; cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice, al cărei volum s-a majorat cu 7,9%, contribuind cu 0,9% la creșterea PIB;

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2022 față de varianta „semnal” publicată în 17 mai 2022 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană (Mediafax)

Vezi si

Unii bugetari vor beneficia de creşteri salariale de 10 %, raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în 2 tranşe

Anumite categorii de bugetari vor beneficia de creşteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii …