Monday , November 28 2022

Deficit bugetar record, după opt luni: a atins brusc 2,13% din PIB

Deficitul bugetar al României s-a adâncit brusc în august. După ce în iulie scăzuse uşor la 1,94% din PIB, cu şanse mari să atingă ţinta de 3% la sfârşit de an, aşa cum România s-a angajat în Tratatul de aderare la UE, în august indicatorul s-a deteriorat rapid până la 2,13% din PIB.

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 2,1% din Produsul intern brut după primele opt luni din acest an, respectiv 21,9 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

În perioada ianuarie – iulie, bugetul general consolidat a consemnat un sold negativ de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB.
În primele opt luni ale anului trecut, execuţia bugetară indica un deficit de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB.
După primele opt luni din acest an, veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 204,1 miliarde lei, reprezentând 19,8% din PIB, comparativ cu 19,3% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 11,9% mai mari, respectiv o creştere cu 21,7 miliarde lei, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Potrivit Ministerului Finanţelor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se înregistrează creşteri, în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+15,8%, respectiv o creştere cu 10,1 miliarde lei), impozit pe profit (+14,3%, respectiv o creştere cu 1,5 miliarde lei), TVA (+11,6%, respectiv o creştere de 4,3 miliarde lei ), accize (+8,9%, respectiv o creştere de 1,6 miliarde lei), venituri nefiscale (+5,7%, respectiv o creştere cu 1,01 miliarde lei).
“Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA în creştere cu 11,6% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 41,3 miliarde lei”, precizează MFP.
Încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 15,4%, un avans de 600 milioane de lei. Se înregistrează scăderi ale încasărilor cu 99,2% faţă de aceeaşi perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 9,8 miliarde lei.
Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 226,1 miliarde lei, au urcat cu 14,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, pe fondul unor cheltuieli de personal mai mari cu 20,9%, determinate de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 14,8% faţă de primele opt luni ale anului precedent.
“Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu subvenţiile cu 12,6%. Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,7%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei”, se mai arată în nota care însoţeşte execuţia bugetară la opt luni.
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 19 miliarde lei, cu 6,2 miliarde mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Ţinta de deficit bugetar pentru acest an este de 2,76% din PIB.

Vezi si

Peste jumătate dintre mașinile rulate, ajunse în România din import, au fost avariate 

Una din cinci mașini rulate din România au kilometrajul modificat, iar mai bine de jumătate …