Sunday , July 21 2024

Declararea contributiilor sociale se va face doar la Fisc

Declararea contribu]iilor individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj calculate [i re]inute de c\tre pl\titorii de venit se va face, începând cu data de 25 octombrie, numai la administra]iile fiscale competente în administrarea acestora, a anun]at vineri ANAF.

“Declararea contribu]iilor individuale de asigur\ri se realizeaz\ prin completarea [i depunerea Formularului 102 “Declara]ie privind obliga]iile de plat\ la bugetele asigur\rile sociale [i fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40″, se arat\ într-un comunicat al Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\ (ANAF).

De asemenea, ANAF anun]\ c\ data pl\]ii este data înscris\ în documentul de plat\ eliberat de organul fiscal în cazul pl\]ilor în numerar, data po[tei în cazul pl\]ilor prin mandat po[tal [i data la care b\ncile debiteaz\ contul în cazul pl\]ilor prin decontare bancar\.

Distribuirea sumelor din contul unic se face distinct pe fiecare buget sau fond, propor]ional cu obliga]iile datorate.

Contul în care se vor pl\ti contribu]iile este 55.02 “Disponibil al bugetelor asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscal\ al contribuabililor la unit\]ile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea pl\titorului de venit.

Vezi si

Ministrul Finanțelor spune că nu s-au purtat discuții pentru creșterea impozitului pe venit la 16%, nici pentru creșterea TVA

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține că la nivelul Ministerului Finanțelor nu s-au purtat niciun fel …