Monday , October 3 2022

Criza reduce la jumatate nuntile din restaurante si taie din invitati si meniuri

Anul trecut s-au c\s\torit cele mai pu]ine cupluri din ultimele trei decenii, iar restaurantele pierd o surs\ important\ de venit pentru c\ de la debutul crizei num\rul de nun]i a sc\zut la jum\tate, invita]ii sunt tot mai pu]ini, fac daruri mai ieftine mirilor, dar [i meniurile sunt mai s\race. Pentru c\s\torii, anul trecut a fost cel mai slab din 1980. Statistica arat\ c\ în 2011 s-au c\s\tori în România sub 106.000 de cupluri, fa]\ de 183.000 în 1980 sau de peste 192.000 în 1990, maximul ultimilor 32 de ani.
“Nun]ile sunt în ultimii ani pe un trend de sc\dere în restaurantele hotelurilor, atât ca num\r de evenimente, cât [i ca num\r de persoane care particip\ la acestea. Principala cauz\ este criza economic\, care a redus bugetele alocate de români pentru astfel de evenimente”, a declarat agen]iei MEDIAFAX Radu Enache, pre[edintele Federa]iei Industriei Hoteliere din România (FIHR).
În 2010 s-au încheiat sub 116.000 de c\s\torii, 134.000 în 2009 [i aproape 150.000 în 2008, înainte de începerea crizei economice, potrivit datelor Institutului Na]ional de Statistic\. Cele mai multe cupluri s-au c\s\torit în ultimul deceniu în 2007, an de boom economic, când au avut loc aproape 190.000 de c\s\torii.
Re]inerea cuplurilor de a se c\s\tori a afectat [i industria hotelurilor [i restaurantelor, ai c\ror reprezentan]i spun c\ num\rul nun]ilor – o surs\ important\ de încas\ri pentru ei- a sc\zut la jum\tate comparativ cu anul 2008.
“În general, lumea nu mai pl\te[te foarte mult pentru nun]i. A sc\zut, de asemenea, [i num\rul invita]ilor la aceste evenimente”, a afirmat Enache.
În afara faptului c\ num\rul invita]ilor s-a redus semnificativ la nun]i, aproape nimeni nu mai rezerv\ camere la hotel pentru noaptea evenimentului, spune Mihai Acatrinei, directorul general al hotelului Ramada Majestic din Bucure[ti.
“Pân\ în urm\ cu câ]iva ani, cei care organizau nunta rezervau pentru noaptea evenimentului [i 10-15 camere la hotel pentru anumi]i invita]i. Acum nu mai rezerv\ nimeni nicio camer\”, a ad\ugat el.
Acatrinei spune c\ dac\ în anii din urm\ s\lile pentru nunt\ se rezervau cu cel pu]in un an înainte, acum se pot g\si tot timpul restaurante libere.
“Pân\ în 2008, în decembrie aveam ocupate cu nun]i absolut toate sâmbetele din anul urm\tor. Acum mai avem 6-10 nun]i rezervate cu un an înainte, iar gradul de ocupare cu nun]i pentru zilele de sâmb\t\ este de 50-60% pe parcursul unui an”, a mai spus Acatrinei.
Josef Goschy, unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din România, afirm\ la rândul lui c\ business-ul cu nun]i în restaurante [i hoteluri a sc\zut la jum\tate în ultimii patru ani.
“Lumea nu mai are bani, vin mai pu]ini nunta[i, care dau cadouri mai ieftine [i, în consecin]\, [i mâncarea este mai pu]in\ fa]\ de acum câ]iva ani”, a ad\ugat Goschy.
Hotelierii spun c\ nun]ile cu 700-800 de persoane sunt extrem de rare [i sunt organizate doar de persoanele cu venituri foarte mari.
“În general, în anii trecu]i, o nunt\ avea în medie 250-300 de invita]i. Acum, num\rul acestora a coborât, în medie, la 180-200”, a afirmat Octavian Laz\r, directorul general al hotelului Caro din Bucure[ti.
El spune c\, fa]\ de anii trecu]i, “nu prea” se mai fac nun]i duminica. Înainte de 2008 toate sâmbetele erau ocupate cu nun]i la restaurantele din hoteluri, [i mul]i nu aveau de ales [i se c\s\toreau duminica. Odat\ cu sc\derea num\rului de evenimente, cuplurile g\sesc, de cele mai multe ori, zile de sâmb\t\ libere la restaurant.
“Oamenii mai fac nun]i duminica doar dac\ li se ofer\ reduceri majore, de pân\ la 50%. Cu câ]iva ani în urm\, înainte s\ ceri fata de so]ie, trebuia s\ rezervi mai întâi restaurantul, pentru c\ nu se [tia dac\ reu[e[ti s\ g\se[ti o sal\ liber\. Acum po]i s-o ceri lini[tit, pentru c\ sigur vei g\si un restaurant disponibil”, a completat Laz\r.
La declinul pie]ei în industria hotelier\ contribuie [i apari]ia unor saloane special construite pentru nun]i, în mai toate cartierele, foarte permisive la condi]ii (nunta[ii pot veni cu b\utura de acas\ [i chiar cu o parte din mâncare) [i foarte agresive în marketing.
Statistica oficial\ arat\ c\ frecven]a c\s\toriilor la 1.000 de locuitori a fost anul trecut cea mai mic\ din ultimele trei decenii (4,9), fa]\ de 5,4 în 2010 [i 6,1 în anul 2000. În 1990 s-a înregistrat un record de c\s\torii (8,3 la 1.000 de locuitori), nivel aproapiat de cel din 1980.
Perspectivele nu sunt roze, pentru c\ în primele [ase luni din acest an au avut loc pu]in peste 35.000 de c\s\torii, nivel similar cu cel din primul semestru al lui 2011 [i dup\ cum evolueaz\ situa]ia economic\ se pare c\ trendul va fi în continuare de sc\dere. t

Vezi si

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat HoReCa 2

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat …