Sunday , April 21 2024

Compania Mercadia Holland, controlata de Patriciu, a preluat reteaua miniMAX

Reteaua de magazine de discount miniMAX DISCOUNT este formata din 31 de unitati

N Compania Mercadia Holland, controlat\ de omul de afaceri Dinu Patriciu, a achizi]ionat operatorul re]elei de magazine de discount miniMAX DISCOUNT, format\ din 31 de unit\]i
“Mercadia activeaz\ deja pe pia]a de retail din România din prim\vara acestui an, prin re]eaua de magazine MIC.RO. Achizi]ia miniMAX este parte a strategiei de dezvoltare a grupului pe aceast\ pia]\ [i vizeaz\ crearea unor sinergii între cele dou\ companii pe partea de logistic\ [i achizi]ii, care ne vor permite optimizarea ofertelor pentru clien]ii ambelor segmente – discounter [i comer] de proximitate”, a declarat, într-un comunicat, Dan Ionescu, CEO Mercadia Holland BV.
P\r]ile nu au anun]at valoarea tranzac]iei parafate vineri, care a vizat transferul întregului pachet de ac]iuni al miniMAX.
Înfiin]at\ în 2003, SC miniMAX DISCOUNT SRL are în prezent 31 magazine la nivel na]ional [i peste 600 de angaja]i. Stadiul final al re]elei vizeaz\ deschiderea a peste 100 de magazine.
Spa]iile comerciale miniMAX au o suprafa]\ medie de vânzare de 750 metri p\tra]i. Activitatea magazinelor este coordonat\ [i gestionat\ de un centru logistic amplasat pe o suprafa]\ de 15.000 mp în Bucure[ti.
Pân\ la preluarea de c\tre Mercadia ac]ionariatul miniMAX a fost alc\tuit din grupul austriac Real4You [i dou\ persoane fizice, Rainer Exel [i Andreas Kämpf. Real 4You CommerzImmobilien a fost fondat\ în 1995 ca o companie de investi]ii în sectorul imobiliar, prezent\ în Austria, Cehia, Ungaria, Croa]ia [i Bulgaria.
Rainer Exel conduce miniMAX [i activeaz\ în retailul românesc din anul 2000, când în calitate de country manager al concernului Rewe a dezvoltat lan]ul de magazine XXL Mega Discount.
Exel va r\mâne în echipa de conducere a companiei [i dup\ preluarea de c\tre Mercadia.
La rândul s\u, Andreas Kämpf a activat în România în ultimii 10 ani [i anterior pentru concernul Rewe în mai multe ]\ri, fiind specializat în segmentul vânz\rilor.
Grupul Mercadia Holland BV de]ine pachetele majoritare ale companiilor MIC.RO Retail, BET CAFE ARENA [i iLearn. Mic.ro Retail [i-a început activitatea pe pia]a româneasc\ de retail în aprilie, prin lansarea unei re]ele de magazine de proximitate. În prezent, re]eaua Mic.ro are 76 de unit\]i comerciale în Bucure[ti [i are în plan deschiderea a 300 de magazine pân\ la finalul anului.
Bet Cafe Arena, lansat\ în 2010, activeaz\ în industria jocurilor de noroc, prin 70 de cafenele deschise la nivel na]ional.
Firma iLearn, înfiin]ata tot în acest an, asigur\ servicii de consultan]\ în domeniul resurselor umane.  t

Vezi si

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă a scăzut la 63% în 2023; jumătate dintre persoanele ocupate lucrau în servicii

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63%, …