Friday , May 24 2024

Cadourile oferite de angajatori, mai mari de 150 de lei, intră în baza de calcul pentru CAS

Cadourile date de angajatori salariaţilor, de Crăciun, Paşti sau 8 martie, care depăşesc valoarea de 150 de lei vor intra în baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale, potrivit proiectului de Ordonanţă, care prevede şi majorarea contribuţiilor pentru veniturile independente.

Potrivit proiectului de OUG, rămân scutite de la plata CAS ajutoarele de în mormântare, ajutoarele pentru pierderi suferite în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajatori pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă.

În schimb, angajatorii care vor oferi salariaţilor, cu diverse ocazii, cadouri a căror valoare depăşeşte 150 de lei, vor trebui să le includă în baza de calcul pentru CAS.

“Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai salariaţilor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 de lei”, se arată în proiectul de act normativ.

Potrivit documentului, persoanele cu venituri din activităţi independente vor plăti, din 2011, contribuţii de asigurări sociale de cel puţin 25,36 la sută şi până la 35 la sută din venituri, aproape dublu faţă de nivelul actual.

Astfel, contribuţia de asigurări sociale de stat (pensii) ar urma să crească de la zece la sută la 24,43 la sută, contribuţia de asigurări sociale de sănătate de la cinci la sută la 8,35 la sută, iar cea la bugetul asigurărilor pentru şomaj de la 0,5 la sută la 0,78 la sută.

Prin proiect se mai introduce o contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate de 0,85 la sută şi o contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale de 0,15 la sută-0,85 la sută, diferenţiată în funcţie de clasa de risc.

Asigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate va fi voluntară pentru persoanele care realizează venituri comerciale, cele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care încasează venituri din drepturi de proprietate intelectuală în mod individual sau într-o formă de asociere, incusiv din activităţi adiacente şi pentru cele care au calitatea de asociaţi, comandari sau acţionari, membri ai asociaţiei familiale care realizează venituri.

Astfel, persoanele care obţin venituri din activităţi independente vor plăti cel puţin 25,36 la sută din venituri, restul contribuţiilor fiind voluntare.

Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele care obţin venituri din activităţi independente plătesc contribuţii pentru pensie, sănătate şi şomaj în cuantum total de 16,5 la sută.

De asemenea, asigurarea în sistemul public de pensii va fi voluntară pentru persoanele care realizează venituri impozabile din cedarea folosinţei bunurilor, persoanele cu încasări din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, celor cu remuneraţii din transferul proprietăţilor imobiliare, altele cele decât patrimoniul personal, dar şi pentru cele cu venituri din alte surse.

Toate categoriile de mai sus vor face însă plăţi către sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Vezi si

Peste o treime dintre angajații din construcții au salarii cuprinse între 4.500 și 7.000 de lei

Peste o treime dintre angajații din construcții au salarii cuprinse între 4.500 și 7.000 de …