Bugetarii implicaţi în proiecte finanţate de UE ar putea avea salariile majorate cu 75 la sută

reportersite
21 octombrie 2010, 20:45

Angajaţii din instituţiile publice care se ocupă de proiectele finanţate din fonduri europene ar putea primi majorări de salariu de 75 la sută, costurile urmând să fie suportate din fondurile proiectului, şi nu de la bugetul de stat, potrivit unui proiect de OUG propus de Ministerul Muncii.

La elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă, specialiştii Ministerului Muncii au avut în vedere posibilitatea ca maximum 85 la sută din veniturile salariale ale persoanelor care asigură managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune să fie rambursate de către organismele comunitare, fiind definite ca şi cheltuieli eligibile în cadrul acestor proiecte.

Astfel, pentru a evita totodată ca angajaţii „cu expertiză” în managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, să plece din instituţiile publice, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) propun ca aceştia să primească un plus de 75 la sută din salariul de bază, doar pentru perioadele în care lucrează la proiecte.

Bugetarii care pot ajunge la această creştere salarială sunt cei din autorităţile administraţiei publice centrale, din instituţiile publice din subordinea acestora şi din autorităţile publice locale, cu condiţia să facă parte din echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile.

Proiectul de act normativ limitează numărul celor care pot face parte dintr-o echipă de proiect, precum şi numărul proiectelor finanţate din astfel de fonduri din care un funcţionar poate face parte simultan.

„Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, conducătorul instituţiei nominalizează, prin ordin, persoanele care fac parte din echipa de proiect”, se arată în textul proiectului de act normativ, o singură persoană putând fi nominalizată în maximum patru proiecte.

Bugetarii incluşi în astfel de proiecte „beneficiază de o majorare de până la 75 la sută aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă de lucru prevăzută de normele legale în vigoare”.

Coordonatorul, managerul sau şeful de proiect „semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate”. Majorarea salarială se acordă de la data semnării contractului de finanţare şi numai pe durata de implementare a proiectului. Demnitarii şi înalţii funcţionari publici nu pot primi majorări de salarii dacă au legătură cu proiectele finanţate din fondurile europene, ei nefiind vizaţi de proiectul propus de MMFPS.

„Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate aplicabile şi cu procentul de co-finanţare stabilit în contractul/acordul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj”, se mai arată în proiectul MMFPS.