Tuesday , November 28 2023

Bauturile alcoolice fermentate, altele decât berea si vinul, care nu sunt naturale, vor fi interzise

Utilizarea zaharurilor, a amidonului sau a altor produse similare la producerea b\uturilor alcoolice fermentate, altele decât berea [i vinul, pentru cre[terea poten]ialului alcoolic, va fi interzis\, potrivit unui proiect de ordin al ministerelor Agriculturii [i S\n\t\]ii.

“B\uturile alcoolice fermentate, altele decât berea [i vinul, destinate consumului uman ca atare, sunt produse alcoolice fermentate nedistilate, cu o concentra]ie alcoolic\ dobândit\ între 1,2 % volum [i 15% volum alcool, ob]inut\ în exclusivitate prin fermentarea unor produse agricole”, se arat\ în proiectul de ordin aflat în dezbatere public\.

Potrivit proiectului de act normativ, produsele agricole admise pentru a fi utilizate, ca atare sau în amestec la producerea b\uturilor alcoolice fermentate, sunt fructele [i/sau par]i de fructe, cu excep]ia strugurilor [i produsele apicole.

“Produc\torii de astfel de b\uturi vor s\ le fabrice în continuare din amidon, zaharoz\ sau glucoz\, dar nu suntem de acord, pentru c\ aceste ingrediente nu sunt s\n\toase pentru consumul uman. Actul normativ privind reglement\rile în domeniu ar putea fi publicat în Monitorul Oficial în luna ianuarie”, a declarat agen]iei MEDIAFAX Adrian R\dulescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în urma dezbaterii publice care a avut loc joi la minister [i la care au participat reprezentan]i ai produc\torilor de b\uturi.

Totodat\, alcoolul etilic din b\uturile alcoolice fermentate trebuie s\ provin\ în totalitate prin fermenta]ia alcoolic\ a zaharurilor din compozi]ia natural\ a produselor agricole.

La producerea b\uturilor prev\zute respective, pentru îmbun\t\]irea caracteristicilor organoleptice, dup\ terminarea procesului de fermentare, este permis\ utilizarea urm\toarelor categorii de aditivi alimentari: conservan]i, acidifian]i [i stabilizatori.

Vezi si

Sărăcia energetică este un fenomen care a crescut alarmant și în rândul populației cu venituri medii

Plata facturilor la energie a devenit o povară ridicată, în contextul creșterii prețurilor energiei și …