Saturday , April 20 2024

Angajații din agricultură și industria alimentară vor avea un salariu minim de 3.000 lei, de la 1 iunie

Angajații din agricultură și industria alimentară vor avea un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată de minimum 3.000 lei lunar, de la 1 iunie, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, informează Inspecția Muncii.

În atenția angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară, potrivit Codurilor CAEN 01 – agricultură, vânătoare și servicii anexe (codurile 011 – 016) și CAEN 10 – Industria alimentară: Începând cu data de 1 iunie 2022, vor fi operate și transmise în Revisal modificările salariale intervenite prin efectul Legii nr. 135 din 13 mai 2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative”, se menționează în comunicat. Astfel, pentru salariații angajatorilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități în sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând, în medie, 17,928 lei/oră.
“Prevederile Legii nr. 135/2022 trebuie coroborate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora ‘Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată șț’. Astfel, facem precizarea că valoarea minimă a remunerației la care are dreptul zilierul care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional în sectorul agricol și în industria alimentară este cea prevăzută la art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 135/2022”, se menționează în comunicat.
Reprezentanții Inspecției Muncii menționează că, în urma interogării, la data 30 mai 2022, a bazei de date privind Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic, ce conține informații conform transmiterilor de registru efectuate de către angajatori, numărul total de contracte active cu tipul normei normă întreagă și salariu de bază lunar brut de 2.550 lei, pentru care este obligatorie operarea și aplicarea majorării salariale, este de 34.586 pentru Codul CAEN 01, respectiv 56.605 pentru codul CAEN 10.
De asemenea, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, angajatorii pot majora, voluntar, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2.550 lei la 2.750 lei.
“Această majorare se acordă salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, sunt încadrați cu normă întreagă și numai la locul unde se află funcția de bază. Pentru suma de 200 lei nu se datorează impozit pe venit și contribuțiile sociale obligatorii”, se mai precizează în comunicat.
Conform sursei citate, prevederea majorării salariului minim este, însă, obligatorie în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include alte sporuri, urmând să fie de 2.750 lei.
“Această prevedere nu se aplică personalului salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, măsura fiind destinată exclusiv salariaților din domeniul privat”, se menționează în comunicat.
Reprezentanții Inspecției Muncii precizează că majorarea este facultativă și nu este obligatoriu să fie acordată de la început de lună, putând fi acordată și pentru o fracțiune de lună, situație în care se va diminua corespunzător. “În mod similar, suma de 200 lei se diminuează în funcție de data angajării, respectiv data încetării contractului individual de muncă”, potrivit sursei citate.
Totodată, majorarea de 200 de lei vizează exclusiv salariul minim de 2.550 de lei. “Ea nu se acordă la salariile minime de 3.000 lei stabilite în domeniile construcții, agricultură și industria alimentară”, se mai spune în comunicat.
Scutirea de taxe pentru suma lunară de 200 de lei se aplică și în cazul persoanelor angajate după data de 1 iunie 2022, cărora li se stabilește un salariu brut de 2.750 de lei, fără a lua în calcul sporurile și alte adaosuri. (Agerpres)

Vezi si

România înregistrează unul dintre cele mai mari decalaje din UE între veniturile populației

România înregistrează unul dintre cele mai mari decalaje din UE între veniturile mari și cele …