Thursday , April 18 2024

ANAF si institutiile din subordine vor fi restructurate în perioada imediat urmatoare

Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ (ANAF) [i institu]iile din subordine – Garda Financiar\, Direc]iile Generale de Finan]e Publice [i Autoritatea Na]ional\ a V\milor – vor fi restructurate în perioada imediat urm\toare, a declarat joi, într-o conferin]\ de pres\, pre[edintele ANAF, Sorin Blejnar.

“Vom trece la desfiin]area unor administra]ii fiscale. Suntem o ]ar\ cu 424 de administra]ii fiscale înfiin]ate în ultimii 20 de ani pe criterii mai mult sau mai pu]in hilare. Avem dou\ administra]ii în aceea[i comun\ care deservesc comune diferite [i administra]ii cu eficien]\ zero din punct de vedere al costului colect\rii. Oamenii nu vor fi da]i afar\ ci vor fi direc]iona]i spre zonele sensibile de evaziune fiscal\, spre zonele de risc fiscal”, a precizat Blejnar.

{eful Fiscului a men]ionat c\ Garda Financiar\ va primi în perioada imediat urm\toare anumite atribu]ii de control fiscal [i executare silit\ [i la nivelul ANAF va fi constituit\ o structur\ unic\ care s\ controleze contribuabilii.

Potrivit lui Blejnar, administrarea [i controlul accizelor vor fi transferate c\tre aceast\ structur\ unificat\, iar o parte din atribu]iile G\rzii Financiare care se refer\ la lucrul sub îndrumarea procurorului în cazurile de fraud\ fiscal\ vor fi preluate de Ministerul Administra]iei [i Internelor.

{eful Fiscului a mai spus c\ sistemul de colectare a impozitelor [i taxelor va trebui regândit [i c\ ar putea fi externalizat\ o parte din încasarea unor debite, acolo unde ANAF nu are capacitatea de a recupera sume consistente.

Vezi si

Cât sunt dispuși românii să plătească pentru cazare în perioada minivacanței de Paști

67,5% dintre români spun că ar plăti între 150 și 300 de lei/camera dublă/noapte, iar …