Tuesday , January 31 2023

Amânare cu 90 de zile în procesul de privatizare a POŞTEI ROMÂNE

posta

Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) a prelungit cu 90 de zile, până la 30 septembrie 2014, termenul de depunere a ofertelor pentru privatizarea Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR), în urma unei solicitări venite din partea unei importante administraţii poştale europene, care a cumpărat caietul de sarcini, a anunţat, vineri, MSI.

‘Data limită de depunere a documentelor de participare şi a ofertelor preliminare şi neangajante pentru procesul de privatizare a Companiei Naţionale ‘Poşta Română’ S.A, stabilită la data de 30 iunie 2014, ora 12,00, se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2014, ora 12,00, ca urmare a solicitării unei importante administraţii poştale europene care a achiziţionat recent dosarul de privatizare şi a evoluţiei pieţei serviciilor poştale locale şi internaţionale’, se arată în comunicatul MSI.

Potrivit ministrului pentru Societatea Informaţională, Răzvan Cotovelea, procesul de privatizare a Poştei Române este în plină desfăşurare iar în prezent există premisele unei privatizări de succes întrucât o mare administraţie poştală europeană a cumpărat recent dosarul de privatizare a companiei.

‘Fiind vorba de o documentaţie complexă, de o decizie importantă şi de o tranzacţie majoră, s-a solicitat prelungirea termenului de depunere a ofertelor preliminare. Consultantul împreună cu echipa de privatizare desfăşoară discuţii împreună cu alţi potenţiali investitori şi suntem încrezători în semnalele pozitive ale pieţei. Lucrăm activ la finalizarea discuţiilor cu Comisia Europeana privind conversia datoriilor companiei în acţiuni’, a declarat Cotovelea.

Dosarul de prezentare, atât în limba română cât şi în limba engleză, poate fi achiziţionat în schimbul sumei de 50.000 euro (sau echivalentul în lei, la cursul comunicat de BNR valabil la data plăţii, de la sediul MSI, pe baza cererii scrise prealabile a investitorilor interesaţi. Cererea scrisă privind achiziţionarea dosarului de prezentare va fi comunicată în prealabil cu cel puţin două zile lucrătoare prin scrisoare recomandată sau personal prin depunere la sediul ministerului.

Potrivit datelor MSI, pentru participarea la procesul de selecţie, investitorii interesaţi vor depune la sediul ministerului, până la data limită 30 septembrie 2014, ora 12,00, documentele de participare prevăzute la articolul 35 din Hotărârea Guvernului 577/2002 şi în Dosarul de prezentare, inclusiv documentele ce atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare şi garanţia de participare în valoare de 9.480.866 lei sau echivalentul acestei sume în euro, la cursul de schimb BNR din ziua constituirii garanţiei, conform precizărilor din Anunţul de privatizare este postat pe site-ul MSI www.msinf.ro şi al CNPR www.posta-romana.ro. Potrivit MSI, temeiul legal în baza căruia s-a făcut anunţul de prelungire este Hotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea strategiei de privatizare a CNPR, modificată şi completată prin HG nr. 321/2013. Aceasta prevede la art. 4, pe de o parte, actualele termene (30 iunie 2014 pentru ofertele preliminare şi termenul de valabilitate a ofertei pentru 30 octombrie 2014), cât şi posibilitatea prelungirii acestor termene cu perioade succesive de 180 de zile (şi maximum 360 de zile). (realitatea.net)

 

 

Vezi si

Aproximativ 3.500 de lei, salariul mediu net în transport și distribuție

Aproximativ 3.500 de lei este salariul mediu net al celor care lucrează în transport și …