Friday , June 21 2024

Ajutoare de peste 10.000 euro pentru magazinele din centrele comerciale, la plata chiriei. Proiect de ordonanță

Statul urmează să acorde ajutoare de peste 10.000 de euro în medie, unui număr de circa 3.000 de firme care funcționează în mall-uri și alte centre comerciale mari, pentru plata chiriei, ca urmare a măsurilor de închidere dispuse de Guvern. Ajutoarele sunt prevăzute într-un proiect de ordonanță de urgență scos, vineri, în dezbatere publică de Ministerul Economiei (MEEMA), anunță startupcafe.ro.

Actul normativ prevede acordarea de fonduri nerambursabile pentru pentru plata unui procent din chiriile datorate pentru firmele din centrele comerciale mari care au avut activitatea întreruptă total pentru o perioadă de cel puțin 2 luni conform Ordonanțelor militare din cauza pandemiei SARS-CoV-2.

Ajutorul de stat nerambursabil va acoperi o parte din costurile cu chiriile pentru întreprinderile a căror activitate a fost suspendată de Guvern pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 – 15 iunie 2020.
Bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul Schemei sunt în valoare totală de 160.000.000 lei. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maxim 3.000.

Granturile vor reprezenta echivalentul a 50% din valoarea chiriei aferentă lunii februarie 2020 pentru maxim 3 luni (15 martie-15 iunie 2020), acordate potrivit modalităților prevăzute în ordonanța de urgență, fără a depăși 800.000 euro/beneficiar.

Granturile au ca sursă de finanțare fondurile naționale nerambursabile și va exista o obligație de cofinanțare proprie a beneficiarilor în cadrul Programului, destinate întreprinderilor a căror activitate curentă a fost întreruptă prin ordonanțe militare.

Semnarea contractului cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până la 31 decembrie 2020, iar plata sumelor până la cel târziu 1 martie 2021.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: [email protected]

Potențialii beneficiari vor fi:

firme înfiinţate în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990,
SRL-D – înființate prin OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (modificată prin Legea nr. 301/2011),
întreprinderi înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Toate aceste categorii de solicitanți vor trebui să îndeplinească, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat și condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.

Conform propunerii de OUG, beneficiarii vor trebui să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile la :

să dețină Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (aceste certificate CSU s-au eliberat în mai multe reprzie, cea mai recentă până pe 15 septembrie 2020).
să își desfășoare activitatea în centre comerciale cu suprafață mai mare de 15.000 de m.p., având contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020
să fi beneficiat din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă în situația în care reducerea de 50% a fost acordată de către centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului
să beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixă, pe o perioadă de minim 6 luni de la data reluării activitătii
să fi agreat extinderea perioadei contractuale a contractului de închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioadă egală cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculat de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părți sau de drept.
Alte obligații ale beneficiarilor:
Beneficiarii schemei de ajutor de stat vor avea obligația menținerii activității pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, daca legea le permite să își desfășoare în condiții normale activitatea.
După încasarea grantului, chiriașii au obligația să plătească în termen de maxim 5 zile lucrătoare către centrele comerciale 50% din cuantumul chiriei fixe calculată și datorată pentru perioada închisă, dar nu mai mult de 3 x 50% din chiria aferentă lunii februarie 2020.
Cum se vor cere ajutoarele pentru chirii
Mai întâi de toate, proiectul de OUG trebuie să fie aprobat de Guvern. Reamintim că duminică, 6 decembrie, sunt alegerile legislative în urma cărora se vor alege parlamentarii (pe următorii 4 ani) care, la rândul lor, vor vota viitorul Guvern.

Pe urmă, trebuie aprobată schema de ajutor de stat și procedura de implementare.

Cererile se vor depune online, într-un sistem informatic.

Cererile de finanțare depuse în cadrul Programului vor fi selectate la finanțare pe baza principiului primul venit-primul servit, respectiv criterii de eligibilitate și a procedurii de implementare ce va fi elaborată și aprobată de MEEMA în maxim 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

startupcafe.ro.

Vezi si

Înmatriculările de mașini noi din România au crescut cu 14,7% în ultimul an

Înmatriculările de autoturisme noi in Romania au crescut în mai 2024 cu 14,7% față de …