80.000 de bugetari nu au salarii asigurate, în 2011

11 noiembrie 2010, 19:25

Pentru cel pu]in 7 la sut\ dintre bugetari, respectiv 80.000 de persoane, nu exist\ o salarizare asigurat\ de bugetele institu]iilor unde lucreaz\, a declarat, joi, R\zvan Bordeanu, pre[edintele Federa]iei Na]ionale a Sindicatelor din Administra]ia Local\ din cadrul Alian]ei Na]ionale a Sindicatelor Bugetarilor ‘Sed Lex’.

‘Exist\ o Românie a declara]iilor politice [i alta a certitudinilor. [tim c\ avem o constrângere legat\ de Fondul Monetar Interna]ional (FMI) prin care trebuie diminuate cheltuielile de personal de la 42 miliarde la 39 miliarde lei. De asemenea [tim c\ salariile nu sunt asigurate pentru cel pu]in 7 la sut\ dintre bugetari, aproximativ 80.000 de persoane’, a spus liderul sindical.

Acesta a explicat c\, pentru 2011, bugetele institu]iilor publice sunt construite pe o previziune de 81 la sut\ din bugetul lunii august 2010.

‘De aici rezult\ c\, anul viitor, vom avea o diminuare în continuare a veniturilor salariale, ori vor fi disponibiliz\ri’, a afirmat R\zvan Bordeanu, dup\ întâlnirea avut\ cu reprezentan]ii Ministerului Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale (MMFPS).

Pre[edintele ‘Sed Lex’ a subliniat c\, numai prin desfiin]area celui de-al 13-lea salariu [i a primei de vacan]\, veniturile func]ionarilor publici [i ale celor din administra]ia public\ local\ s-au diminuat cu 17 la sut\.

Referindu-se la rezultatele întâlnirii de la MMFPS în leg\tur\ cu proiectul legii de salarizare unitar\ a bugetarilor, R\zvan Bordeanu a apreciat c\ ‘pelerinajul la Ministerul Muncii va continua pentru c\ nu am primit r\spunsuri la multe dintre dolean]ele noastre’.

De pild\, sindicali[tii au solicitat pentru administra]ia public\ existen]a unei grile unitare în care to]i func]ionarii publici din sistemul local, teritorial [i de stat s\ se reg\seasc\ pe un acela[i grad de salarizare.

Joi, la MMFPS au avut loc discu]ii cu reprezentan]ii sindicatelor [i patronatelor referitoare la proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitar\ a personalului pl\tit din fonduri publice.

reportersite

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. Tot Io 16/11/2010 la ora 20:57 -

    Pai cineva trebuie sa produca pentru bugetul statului si cum cei cu mintea intreaga au plecat, nu mai are cine sa hraneasca „sugativele” de la buget. Asa ca sa treaca frumos bugetarii la munca si sa produca ca sa isi mai revina economia. Si nu mai cereti sa venim inapoi ca nu venim.