Te afli in categoria ‘LIFE – Timp Liber’

* Azi e vineri; logic, poim`ine va fi duminic\. Duminic\, 15 august, Sf`nta Maria. ~n contextul continuit\]ii rom=nilor pe aceste meleaguri, trebuie amintit\ vorba aia, b\tr`neasc\, „Dup\ Sf`nta M\rie faci `n ea, de p\l\rie!”. Adic\, `n anumite zone geografice ale patriei, dup\ Sf`nta Maria, dup\...

* Soarele arde. Radia]iile ard. Tsunami-ul solar arde. Apa m\rii e plin\ de mizerii [i de turi[ti. A mai r\mas aproape o lun\ de var\: ce facem? Unde mergem, pentru a `mbina utilul cu pl\cutul [i veselia cu s\n\tatea? P\i, ne uit\m la brandul de ]ar\ [i vedem pe el o frunz\ verde [i o ap\ curg\toare, deci… Nu, nu la rudele dumneavoastr\ din zonele inundate ne g`ndeam...

Traian B\sescu a jucat la cacealma, anali[tii s-au ambalat [i au pierdut partida… “Televiziunile fac deservicii turismului României. Dau [tiri, de cîteva zile, cu pe[tii otr\vitori. Doar c\ \[tia nu stau doar în Vam\, au mers [i în Bulgaria. B\nuiesc c\ firme de turism din Bulgaria pl\tesc televiziunile din România s\ spun\ c\ sînt aici pe[ti otr\vitori....

Cînd vezi atîta revrsare de ur nu po]i s nu te întrebi de ce aceast femeie deranjeaz. Cuvîntul de ordine pare a fi: ascensiunea Elenei Udrea trebuie oprit, cu orice pre] [i prin orice mijloace. M-am amuzat, ca toat lumea, cînd Robert Turcescu a „înfundat-o” pe Elena Udrea cu „pre[edintele Norvegiei”. Elena Udrea era atunci o necunoscut, dar, dincolo de...