Te afli in categoria ‘Suceava’

Legile strambe si "amabilitatea" judecatorilor duc la astfel de anomalii Dup\ ce s-a eschivat `n cinci r=nduri s\ dea declara]ii `n fa]a anchetatorilor, motiv=nd c\ nu are `nc\ un ap\r\tor ales, Gheorghe P`slariu, de 25 de ani, din Vatra Dornei, care a intrat cu ma[ina `ntr-un copil de 14 ani care...

Lucrarile de pe Mihai Viteazul vor depasi, cu siguranta, data de 1 septembrie Comandamentul de ieri diminea]\ de la Prim\ria municipiului Suceava a debutat cu problema înt=rzierii lucr\rilor la re]eaua de termoficare cu care se confrunt\ autoritatea local\. În urma solicit\rilor viceprimarului Viorel Seredenciuc ca firmele care se ocup\ de revizia [i reabilitarea re]elelor...

Tigari de 130.000 lei au fost confiscate ieri la Siret Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un cet\]ean din Siret care transporta `ntr-un microbuz peste 30.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ pe care le-au confiscat, microbuzul cu care acestea erau transportate fiind „indisponibilizat” p=n\ la finalizarea cercet\rilor. Valoarea ]ig\rilor respective este...

Carneala a intrat ieri la instanta ascunzandu-si fata Agentul principal Mircea Cîrneal\ este acuzat c\ a cerut [i încasat o mit\ de 1.500 de lei de la o femeie din localitate, pentru a-i „rezolva” acesteia un dosar de fals. Poli]istul Cîrneal\ a fost re]inut luni noapte, asear\ instan]a stabilind arestare preventiv\ a acestuia pentru 29 de zile {eful de post din...

Aglomeratie mare ieri la UPU Suceava Cel mai mare num\r de prezent\ri din ultima perioad\ la UPU s-a `nregistrat `n cursul zilei de ieri, 208 persoane.  Media de pacien]i, `n zilele precedente, a fost de maximum 180. Medicii `[i explic\ acest aflux prin faptul c\ mul]i dintre cei `ntor[i acas\ din str\in\tate, `n concediu, vor s\-[i rezolve anumite probleme de s\n\tate....

Num\rul persoanelor depistate muncind f\r\ forme legale a fost mai mic `n luna iulie dec=t `n alte luni ale anului, la fel ca [i cuantumul amenzilor. Pe de alt\ parte, a sc\zut mult [i num\rul reclama]iilor f\cute Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava a f\cut controale mai pu]ine `n luna iulie dec=t `n celelalte luni ale acestui an, at=t `n ce prive[te rela]iile...