Te afli in categoria ‘Suceava’

N [ansa de c=[tig pentru cei care [i-au cump\rat ma[ini din afar\ [i au fost obliga]i s\ pl\teasc\ aceste taxe este, conform unei evalu\ri neoficiale, de 75% n o problem\ o constituie faptul c\ `n aceste dosare se dau cele mai lungi termene, unele fiind stabilite spre jum\tatea anului viitor De la `nceputul...

N 103 dintre acestea au fost solu]ionate `n favoarea consumatorilor, reclama]iile vizeaz\ redenumirea comisionului de risc, cumularea acestuia cu comisionul de administrare, etc. n „indiferent dac\ nu au semnat sau au semnat actul adi]ional  f\r\ s\-i acorde atenție,  clauzele care nu sunt conforme cu OG 50/2010  sunt nule de drept” avertizeaz\ [efa Comisariatului...

N nici la runda de licita]ii organizate de Direc]ia de Finan]e la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni nu s-a prezentat niciun ofertant n reprezentan]ii finan]elor publice jude]ene nu cred c\ `n perioada care va urma se va prezenta vreun cump\r\tor la licita]iile pe care DGFP le organizeaz\ de mai bine de un an, pentru v=nzarea activelor STARMOD n societatea are datorii la stat...

N vor fi afecta]i consumatorii de pe tronsoanele cuprinse `ntre „Shopping City” [i intersec]ia cu strada Nicolae Iorga, [i cei `ntre intersec]ia cu Calea Burdujeni [i intersec]ia cu strada Gheorghe Doja ACET SA Suceava va `ntrerupe `n cursul zilei de luni, 11 octombrie, `ntre orele 07.30-20.30, furnizarea de ap\ potabil\. Potrivit unui comunicat al SC ACET SA Suceava,...

N viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ re]eaua nou\ de ap\ potabil\ va fi gata `n cursul s\pt\m=nii viitoare iar cea de canalizare pe la mijlocul lunii viitoare, cu condi]ia ca s\ lucreze trei echipe de muncitori Strada Alexandru cel Bun din Suceava este un fel de nod gordian al problemelor legate de lucr\rile de reabilitare a re]elelor de ap\ potabil\ [i de canalizare...

IJP sustine ca verificările făcute de poliţişti nu au legătură cu apartenenţa politică a persoanelor Membrii PSD Suceava care au participat, joi seară, în comuna Adâncata, la o şedinţă a Delegaţiei Permanente au fost verificaţi în trafic, la plecare, de echipaje ale Poliţiei care se aflau în misiune, social-democraţii suceveni remarcând „grija...