Te afli in categoria ‘Suceava’

Ieri diminea]\, au fost efectuate 24 de perchezi]ii domiciliare, în loca]ii din jude]ele Suceava, Boto[ani [i Timi[ [i au fost emise mandate de aducere pentru 17 membri ai uneia dintre cele mai mari re]ele de trafic de persoane, identificate, în ultimii ani, de procurorii DIICOT. Re]eaua a racolat peste...

pentru s\pt\m=na aceasta sunt scoase la concurs doar 74 locuri de munc\, însa acestea se adreseaza doar celor care vor sa lucreze în domenii precum industria lemnului, comer], silvicultur\, construc]ii comparativ cu mijlocul lunii anterioare, sc\derea este de peste 50%, în septembrie fiind oferite circa 150 locuri de munca la nivel de jude] în perioada imediat urm\toare...

VW Phaeton era t=r=it de [ofer prin drumurile din zona de munte dupa ce în prealabil fusese burdu[it ]ig\ri de contrabanda în valoare de peste 38.000 lei, confiscate [i acestea de poli]i[tii de frontiera suceveni Poli]i[tii de frontiera suceveni au confiscat un autoturism VW Phaeton de la un contrabandist care [i-a for]at norocul, încerc=nd sa treaca cu autoturismul,...

N USV nu va `nmatricula studen]ii din Republica Moldova care vor pica evaluarea cuno[tin]elor de limb\ rom=n\ u testul a fost introdus `n acest an [i trebuie sus]inut de studen]ii din anul I at=t de la studii de licen]\, c=t [i de la master n Grupul de Ini]iativ\ al Studen]ilor Basarabeni din USV a `naintat deja o cerere pentru eliminarea acestei evalu\ri, pe care o consider\...

N `n viitoarea [edin]\ a Consiliului Jude]ean Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re privind o nou\ organigram\ a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului `n baza c\reia vor fi operate noi reduceri de personal, conform unei recente hot\r=ri a Guvernului n comparativ cu anul trecut, num\rul beneficiarilor serviciilor acestei institu]ii...

N „Lista str\zilor unde se intervine la canalizare [i ap\ s-a diminuat considerabil. Problema [i pariul nostru este `ns\ refacerea carosabilului”, a declarat primarul Ion Lungu Noi am=n\ri din partea firmelor care trebuie s\ reabiliteze str\zile din Suceava `n urma lucr\rilor f\cute pentru modernizarea re]elelor de ap\ potabil\ [i de canalizare. Lucr\rile de aducere...