Te afli in categoria ‘Suceava’

N elevii [i `ndrum\torii lor au reu[it s\ introduc\ spiritul bucovinean `ntr-o societate modern\ n chiar dac\ nu au avut invita]i consacra]i, talentul [i determinarea celor de la Art\ au p\strat renumele colegiului Joi seara, la Casa Culturii, a avut loc Balul Bobocilor 2010 al Colegiului de Art\ Ciprian...

N ministrul S\n\t\]ii vrea ca medicii reziden]i [i chiar absolven]ii facult\]ilor de Medicin\ s\ poat\ avea competen]e limitate de practic\ a meseriei u o astfel de m\sur\ i-ar putea responsabiliza pe reziden]i [i i-ar putea determina s\ nu p\r\seasc\ at=t de repede sistemul de s\n\tate pentru a pleca la munc\ peste hotare Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Attila, a declarat,...

N ministrul Cseke Attila a declarat, ieri, `n urma vizitei pe care a f\cut-o la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, c\ a vizitat de c=nd este ministru jum\tate din jude]ele ]\rii [i c\ Suceava este al doilea loc unde este pl\cut impresionat de condi]iile pe care le pune la dispozi]ie sec]ia de oncologie Ministrul S\n\t\]ii s-a declarat pl\cut...

N Ilie Hutopil, de 50 de ani, este cunoscut `n Brodina ca “Vr\jitorul” n desc=ntatul este  privit de s\teni ca un  medicament, gata s\ t\m\duiasc\ orice boal\ si s\ te scape de orice r\u ab\tut asupra ta sau asupra casei n De cum ie[i din ora[ul R\d\u]i spre Ulma, nu e localnic prin satele prin care treci s\ nu [tie de “Vr\jitorul”. Ilie Hutopil, `n v\rst\...

Barza lui Ioan Savanciuc Un om din  Dumbr\veni a construit un cocost=rc din tabl\, pentru nepoatele sale din Spania n Ioan Savanciuc, de 59 de ani, din Dumbr\veni a construit singur un cocost=rc pentru a le ar\ta nepo]ilor “cine i-a adus pe lume” Un localnic din comuna Dumbr\veni a construit barz\ pentru a le demonstra celor dou\ nepo]ele c\  legenda aducerii pe...

Modernizarea sec]iilor de „Obstetric\-Ginecologie” [i de „Neonatologie” de la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava [i de la Spitalul Municipal „Sfin]ii doctori Cosma [i Damian” din R\d\u]i se va putea face, cel mai probabil anul viitor, cu fonduri pe care Ministerul S\n\t\]ii de la va atrage printr-un program finan]at de organisme...