Te afli in categoria ‘Suceava’

o autocistern\, cel mai probabil din Ucraina, a intrat într-un transformator electric accidentul, produs pe DN2, între Ro[iori [i Vadu Moldovei, a dus la blocarea circula]iei pe drumul european timp de mai multe ore cisterna con]inea substan]e combustibile care au luat foc în urma impactului cu transformatorul...

Liderul de sindicat al SNFP Suceava, Silviu Onutu ieri, pe holul Trezoreriei Suceava, zeci de angaja]i ai Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au întrerupt lucrul [i au f\cut un protest spontan în solidaritate cu colegii lor din ]ara n liderul sindical Silviu Onu]u a declarat ca nemul]umirile oamenilor sunt perfect justificate dat fiind faptul ca sunt...

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un grup format din [apte persoane care transportau ]ig\ri de contraband\ din Ucraina `n Rom=nia n pentru re]inerea celor `n cauz\, poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical n cele aproximativ 18.000 de pachete marca „Doina” de provenien]\...

Primarul Lungu: „In aceasta iarna nu va fi modificat pretul gigacaloriei, de 185 de lei” N potrivit primarului Ion Lungu, cre[terea solicitat\ de SC Termica SA Suceava a fost de 15% la pre]ul de referin]\ pentru popula]ie, `ns\ edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] a spus c\ are mari `ndoieli c\ popula]ia poate pl\ti `nc\lzirea dac\ va fi majorat\, iar `n aceste...

N ieri, judec\torii de la Tribunalul Suceava au luat o decizie f\r\ precedent – dosarul `n care sunt judeca]i 11 suceveni, `n baza unui rechizitoriu `naintat de Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT, pentru opera]iuni cu droguri, a fost restituit procurorilor pentru continuarea cercet\rilor n este vorba despre  celebrii racolatori de c\r\u[i pentru transportul de droguri...

N altor patru indivizi urmeaz\ s\ li se interzic\ p\r\sirea localit\]ii sau ]\rii n suceveanul Ioan Grigora[, din Dumbr\veni, a sc\pat de arest, av=nd interdic]ie de a p\r\rsi ]ara n acesta, `mpreun\ cu complicii s\i din Boto[ani [i Timi[, a racolat [i trimis `n Occident pentru prostitu]ie 130 de fete din Suceava, Boto[ani, Ia[i [i Vaslui {ase membri ai re]elei de trafic...