Te afli in categoria ‘Suceava’

Ieri a fost finalizat\ lucrarea de dezansamblare a podului de pontoane montat de militarii de la Brigada 10 Geniu „Dun\rea de Jos” din Br\ila, `n comuna Dorne[ti, peste r=ul Suceava. Reamintim c\ podul de pontoane a fost instalat de militari imediat dup\ inunda]iile din var\. Podul fusese realizat `n...

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local se va reactualiza lista consiliilor de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar reprezentan]ii primarului vor fi instrui]i `n aceast\ privin]\ Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at c\, `n [edin]a din aceast\ lun\ a Consiliului Local, va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect...

Jude]ele Suceava [i Maramure[ vor beneficia de c=te un milion de euro pentru specializarea personalului din turismul rural. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a declarat c\ proiectele vor fi finan]ate cu fonduri europene atrase prin Programul Opera]ional Sectorial (POS). „~n ambele...

Statuia domnitorului Petru Mu[at, amplasat\ `n apropiere de Casa de Cultur\ a Sindicatelor, va fi mutat\ la fel ca [i statuia “Bucovina `naripat\”, amplasat\ anul trecut pe esplanada Casei de Cultur\. Ca [i `n cazul acesteia din urm\, mutarea primei statui este cauzat\ de s\p\turile ce trebuie f\cute la amenajarea primelor parc\ri subterane ale municipiului. Potrivit...

Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava a `nceput, `n cursul acestei s\pt\m=ni, s\ elibereze bilete de tratament pentru prima serie a lunii noiembrie 2010, cu plecarea `n sta]iune `n perioada 12 – 18 noiembrie 2010. Din datele furnizate de directorul institu]iei, Camelia Chitul, pentru aceast\ serie au fost alocate institu]iei un num\r de 417 bilete, dintre care majoritatea...

Ministrul Mediului, Borbely Laszlo, va efectua o vizit\, `n jude]ul Suceava, pe 18 noiembrie. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat c\ Laszlo Borbely se va deplasa pe [antierul gropii ecologice de gunoi din comuna Moara unde lucr\rile la prima celul\ a platformei ar trebui s\ fie finalizate luna viitoare. De...