Te afli in categoria ‘Suceava’

N cu toate c\ primarul a luat m\suri coercitive `mpotriva firmelor TMUCB [i Pfeiffer pentru ca acestea s\ readuc\ carosabilul la starea ini]ial\ dup\ ce efectueaz\ lucr\ri, rezultatele `nt=rzie s\ apar\ Amenin]area firmelor TMUCB [i Pfeiffer, care execut\ lucr\ri de modernizare la re]elele de ap\ [i canalizare...

N lucr\rile de modernizare la re]elele de canalizare care vor fi efectuate sunt estimate la dou\ s\pt\m=ni Autorit\]ile locale anun]\ c\ `ncep=nd de luni, 13 septembrie, strada Ana Ip\tescu va fi `nchis\ par]ial `n vederea execut\rii unor lucr\ri care fac parte din programul de reabilitare a sistemului public de canalizare. Strada Ana Ip\tescu, una din arterele principale...

N num\rul cadrelor didactice necalificate care predau în [coli a sc\zut semnificativ în jude]ul Suceava fa]\ de anii preceden]i, iar num\rul claselor cu predare simultan\ s-a redus, ceea ce va duce la îmbun\t\]irea calit\]ii înv\]\mântului,a apreciat, mar]i, [eful ISJ Suceava, Petru Carcalete Carcalete a spus, într-o conferin]\ de pres\, c\ în noul an [colar vor...

Joi, 9 septembrie, societatea ACET anun]\ c\ se va sista serviciul de alimentare cu ap\ potabil\ `n zona str\zii Aurora din cartierul Burdujeni. Prestarea serviciului de alimentare cu ap\ potabil\ va fi sistat `n intervalul orar 7:00 – 17:00. ~ntreruperea se face `n scopul execut\rii unor lucr\ri care fac parte din programul de reabilitare a sistemului public de alimentare...

Luni, 6 septembrie, la Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat pentru a ie[i din ]ar\, conduc=nd un „BMW” cet\]eanul rom=n Iancu B., de 26 de ani, din T=rgu Mure[. La controlul de frontier\, b\rbatul a prezentat documentele personale de identitate [i ale autovehiculului, „ocazie cu care s-a constatat `n urma verific\rilor efectuate prin organele...

N ma[ina a fost „indisponibilizat\” la Siret p=n\ c=nd proprietarul va pl\ti amenda de 5.000 de lei Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din cadrul Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret au depistat `n autoturismul unui cet\]ean rom=n, 250 pachete de ]ig\ri `n valoare de peste 1.000 lei, ce erau ascunse `n butelia de gaz a autoturismului. Ieri, 7 septembrie, la...