Te afli in categoria ‘Suceava’

N restul vor fi distribuite `n [coli `n aceast\ s\pt\m=n\, editurile respect=nd comenzile f\cute de Inspectoratul {colar Suceava n pentru acest an [colar, au fost comandate 172.675 de exemplare, necesare celor 85.000 elevi ai înv\]\mântului obligatoriu ~nc\ din prima s\pt\m=n\ de [coal\ marea majoritate...

N directorul general Constantin Pl\cint\ a declarat c\ este vorba doar de o prim\ tran[\ din cea privind subven]ia pe combustibil iar `n cursul lunii viitoare urmeaz\ s\ mai fie alocate alte sume de bani Termica va primi, `n cursul acestei luni, suma de 3,5 milioane de lei de la Guvernul Rom=niei. Este vorba despre suma care urma s\ fie acordat\ de la bugetul de stat `n...

Dacia Duster este pe lista de nominalizări la titlul de Maşina anului 2011, în competiţie aflându-se mărci precum Audi, Nissan, Volkswagen sau BMW, potrivit anunţului postat pe site-ul oficial al competiţiei „Car of the Year 2011”, informează www.gandul.info. Printre mărcile care vor concura pentru titlul de „Maşina Anului 2011” se numără...

Severin Tcaciuc, adus la Suceava de la Penitenciarul Botosani, in august 2010, la un termen al unuia dintre numeroasele sale procese N vinerea trecut\ Judec\toria Boto[ani a analizat prima cerere de liberare condi]ionat\ depus\, `n data de 10 septembrie, de omul de afaceri sucevean Severin Tcaciuc n instan]a i-a respins cererea ca nefondat\, cu drept de recurs, stabilind...

N la mitingul de ieri din fa]a Prefecturii Suceava au participat circa 100 de bugetari din educa]ie, asisten]\ social\, poli]ie, poli]ie de frontier\ [i administra]ie public\ n prefectul Sorin Popescu s-a `ndoit de veridicitatea aspectelor semnalate de liderii sindicali, `n unele cazuri men]ion=nd c\ va merge personal s\ verifice cele auzite n reprezentantul Guvernului...

N o echip\ de arheologi condus\ de Florin H\u a f\cut mai multe s\p\turi arheologice `n zona m\n\stirii [i o descoperit “indicii temeinice” care conduc la ideea c\ Vorone]ul exista `nc\ de pe vremea lui Alexandru cel Bun, dac\ nu chiar mai `nainte de acesta M\n\stirea Vorone] – unul din cele opt l\ca[uri de cult sucevene care se afl\ pe lista patrimoniului UNESCO...