Te afli in categoria ‘Suceava’

Noua generaţie a modelului Smart Fortwo va fi lansată în România în toamna acestui an la preţuri pornind de la 8.395 euro fără TVA, se arată într-un comunicat al producătorului german Daimler. Modelul Smart Fortwo va fi disponibil în trei variante noi de motorizări şi o gamă de şapte culori. Cele...

Posturile solicitate de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava pentru unit\]ile medicale din jude] au fost deblocate `n totalitate de c\tre Ministerul S\n\t\]ii iar acestea au obliga]ia s\ scoat\ la concurs posturi de medici, asisten]i [i farmaci[ti. Printre ei se num\r\ persoane care au solicitat angajarea `ns\ prioritari vor fi cei care au contract de munc\ pe o perioad\...

Locuin]ele c=torva mii de suceveni nu vor beneficia de ap\ potabil\ la robinete, joi, 23 septembrie, `ntre orele 08.00 – 17.00. Este vorba de casele din unele zone ale cartierului I]cani, situate pe str\zile G\rii, Aurel Vlaicu, Liliacului, Merilor, Perilor, Aviatorilor, Ion Luca Caragiale [i, par]ial, pe str\zile Grigore Alexandru Ghica [i Gheorghe Doja. De asemenea,...

N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a avut discu]ii pe aceast\ tem\ cu pre[edintele Institutului Regiunilor Europene, Franz Schausberger Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie, s-a `nt=lnit, mar]i, cu pre[edintele Institutului Regiunilor Europene (IRE), profesor doctor Franz Schausberger. Vasile Ilie particip\ la Salzburg...

N p=n\ ieri, [i-au anun]at participarea circa 20 de agen]i economici, `ns\ num\rul lor ar putea s\ creasc\ p=n\ la finalul s\pt\m=nii n la nivelul jude]ului, circa 1.800 de absolven]i de `nv\]\m=nt preuniversitar [i universitar sunt `nregistra]i `n eviden]ele AJOFM Suceava n `n aceast\ s\pt\m=n\, pentru absolven]i sunt puse la dispozi]ie doar 28 locuri de munc\ n Bursa...

Gr\tarele de la gurile de scurgere ale canalelor recent reabilitate `n Suceava, `n cadrul Programului ISPA de modernizare a sistemelor de alimentare cu ap\ [i de canalizare, au `nceput s\ dispar\. Semnalul a fost tras de c\tre reprezentantul firmei Pfeifer, Valentin Piu, `n [edin]a de comandament care a avut loc, ieri, la Prim\rie. El a spus c\ astfel de situa]ii se...