Te afli in categoria ‘Suceava’

N “Este vital ca lupta împotriva cancerului s\ devin\ o prioritate politic\ la nivel european [i implicit o prioritate a Parlamentului European”, sus]ine Luhan. Europarlamentarul PDL de Suceava Petru Luhan face demersuri pe lâng\ Comisia European\ pentru m\rirea fondurilor alocate pentru prevenirea...

Potrivit unui comunicat de presă al Chevrolet România, tot la Paris, constructorul american va dezvălui versiunile restilizate ale modelelor Aveo şi Captiva, dar şi varianta hatchback a inovatorului Cruze. Unul dintre cele mai aşteptate modele marca Chevrolet este Orlando, primul model al GM din segmentul european al MPV-urilor de familie, cu şapte locuri şi interior...

un clasament f\cut în baza datelor oferite de Direc]ia Jude]eana de Statistica Suceava, releva faptul ca jude]ul nostru se claseaza pe locul cinci, la nivel na]ional în ceea ce prive[te gradul de dependen]a – raportul între num\rul de angaja]i [i num\rul de pensionari cum s-a ajuns la aceasta situa]ie – unii anali[ti vorbesc despre favorurile electorale f\cute...

N peste 200 de profesori suceveni vor participa la mitingul FSLI de la Bucure[ti, din data de 5 octombrie a.c. n “Noi am stabilit propriul calendar, pe care `l vom respecta, [i nu vom participa la alte proteste. Primul pas este mitingul de la Bucure[ti din 5 octombrie, la care vor participa 200 de profesori afilia]i sindicatului nostru [i circa zece de la Sindicatul...

N „Ca [i cet\]ean, a[ putea spune mai multe despre aceast\ reducere de salariu, dar av=nd `n vedere c\ sunt [ef al unei subunit\]i de poli]ie nu `mi pot permite”, a declarat comisarul Florin Catan\, [eful Serviciului Poli]iei Transporturi Nu to]i poli]i[tii suceveni au fost cuprin[i de „febra protestelor”. De[i nemul]umirile mocnesc `n\untrul fiec\ruia dintre cei...

N TMUCB [i Pfeifer fac lucr\ri de m=ntuial\ la refacerea carosabilului turnat peste locul unde s-a s\pat ca s\ se `nclouiasc\ ]evile, betonul fisur=ndu-se sau pr\bu[indu-se rapid iar pavelele nu sunt montate la loc, `ntr-o manier\ corespunz\toare, pe trotuarele afectate Primarul Ion Lungu a cerut, ieri, Poli]iei Rutiere s\ amendeze firmele Pfeifer [i TMUCB care lucreaz\...