Te afli in categoria ‘Suceava’

~n ziua de 25 septembrie, la ora 11:00, lucr\torii Postului de Poli]ie Bosanci au fost sesiza]i despre faptul c\ în târgul de ma[ini de la Cump\r\tura, aflat pe raza localit\]ii, se afl\ un moped de culoare albastr\. Mopedul prezenta semne c\ ar putea fi sustras de pe raza municipului Boto[ani, jude]ul...

Constructorul auto japonez Toyota va produce, din 2012, un nou model hibrid de oraş, la fabrica deţinută la Onnaing, în nordul Franţei, unde asamblează deja automobilul Yaris, din 2001. Grupul nu a oferit alte informaţii referitoare la noul automobil, care va fi destinat pieţei europene. Un reprezentant al Toyota a precizat că viitorul Yaris hibrid a fost una...

N prezen]\ redus\ la Bursa locurilor de munc\ pentru absolven]i, de ieri n dup\ interviurile la minut, absolven]ii [i-au luat t\lp\[i]a, dezam\gi]i de ofertele existente `n momentul de fa]\ pe pia]a muncii din Suceava n de[i au fost puse la dispozi]ie zeci de locuri de munc\ pentru croitorese, la toate edi]iile Burselor locurilor de munc\, nu sunt doritori, `n primul r=nd...

N cazul [efului Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, comisar [ef Nicu[or Ioan Todiru] care a fi plecat anul acesta din Sindicatul Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual nu este singular, cel pu]in trei [efi de structuri poli]iene[ti opt=nd s\ p\r\seasc\ sindicatul respectiv, doi dintre ei chiar la ceva timp dup\ ce au fost avansa]i `n func]ii n de...

Târgul itinerant „Produs în Bucovina” de promovare a celor 110 produse tradiţionale bucovinene, iniţiat de CJ Suceava, a fost deschis, vineri, la Suceava, urmând ca târguri similare să fie organizate în Iaşi, Cluj Napoca, Timişoara şi Bucureşti. Cele 110 produse tradiţionale din Bucovina sunt prezentate în cadrul târgului de producători locali...

N peste 5.600 de agen]i economici s-au radiat la Oficiul Registrului Comer]ului, aproape 3.000 [i-au suspendat activitatea, 230 s-au dizolvat n `n 2009 [i 2010 s-au `nfiin]at doar 3.451 de firme noi Num\rul total de agen]i economici care [i-au desf\[urat activitatea `n jude]ul Suceava s-a diminuat `n primele opt luni ale anului 2010 fa]\ de perioada corespunz\toare a anului...