secretarasite

Te afli in categoria ‘Suceava’

~n seara zilei de miercuri, în jurul orei 21.00, prin `ntermediul serviciului de urgen]\ 112, Dorel Lu]ac din comuna P\tr\u]i a sesizat faptul c\ tat\l s\u, Viorel Lu]ac `n v=rst\ de 55 ani a venit acas\, din sat, în]epat în piept [i sângerând puternic, motiv pentru care a solicitat ambulan]a pentru...

Miercuri diminea]\, în jurul orei 09.30, pe strada Calea Obcinilor din municipiul Suceava, Mihai S. `n v=rst\ de 33 ani din ora[ul Liteni, în timp ce conducea un autoturism, s-a angajat într-o dep\[ire neregulamentar\ a unei coloane de ma[ini [i a intrat cu nep\sare pe contrasens unde s-a lovit frontal cu un alt autoturism, condus de Adrian M. `n v=rst\ de 34 ani din...

N poli]ist de frontier\, tat\ a [apte copii, Petru Bod`rl\u interpreteaz\ de 20 de ani rolul lui {tefan cel Mare `n teatrul popular din zona Vicov n credincios de fire, el consider\ a avea multe p\cate, dar cea mai mare realizare a sa o reprezint\ copiii – trei fete [i patru b\ie]i, celui mai mic dintre ace[tia d=ndu-i numele {tefan, ca al domnitorului al c\rui rol...

N Tiberiu Feraru, de 26 de ani, prins `n flagrant pe c=nd conducea un automobil ne`nmatriculat, f\r\ s\ aib\ permis, a fost somat s\ se opreasc\ n pentru c\ individul nu a r\spuns la soma]ie si a luat-o la fug\, un poli]ist a tras un foc `n plan vertical, dup\ care a ]intit spre picioarele suspectului n b\rbatul era luat `n eviden]a poli]i[tilor, av=nd mai multe dosare...

N Prim\ria Suceava a selectat firma Adrem Invest pentru `nfiin]area unei noi societ\]i de termoficare n `n circa doi ani de zile va fi construit\ o nou\ central\ termic\ ce va produce energia termic\ pentru `nc\lzire [i ap\ cald\ la un pre] de 116 lei, f\r\ TVA, la care se vor ad\uga costurile de transport [i de distribu]ie Firma de inginerie industrial\ Adrem Invest Bucure[ti...

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este de p\rere c\ 2010 a fost un an bun pentru institu]ia pe care o conduce. Aceast\ concluzie a fost exprimat\ de primarul Ion Lungu, ieri, `n conferin]\ de pres\, unde a prezentat bilan]ul pentru acest an al Prim\riei. Potrivit primarului, cea mai important\ realizare este adjudecarea licita]iei pentru construirea noii centrale...