Te afli in categoria ‘Suceava’

N “To]i liderii de sindicate jude]ene [i zonale ale FSLI vor participa `n data de 10 septembrie la Consiliul Na]ional ce va avea loc la Gura Humorului. Vom dezbate ce s-a `nt=mplat de cand s-a intrat `n vacan]\, mai ales pe tema salariz\rii. Vom stabili atunci calendarul mi[c\rilor de protest, pentru c\,...

N 95 de dosare din cele peste 5.000 care au fost supuse controlului prin teledec]ie [i reinterpretare au primit decizie negativ\ de la APIA ~n cursul trimestrului II al acestui an, Centrul Jude]ean Suceava al Agen]iei de Pl\]i [i Interven]ie pentru Agricultur\ (APIA) a dispus efectuarea controalelor specifice pentru cererile de sprijin pe suprafa]\, `n vederea efectu\rii...

Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava a `nt=mpinat mai multe greut\]i din cauza aloc\rii insuficiente a necesarului de combustibil. Anun]ul a fost f\cut de prefectul Sorin Popescu, el preciz=nd c\ aceste lipsuri au avut la r=ndul lor repercursiuni `n ce prive[te realizarea unor activit\]i de cooperare `n care era angrenat\ [i Poli]ia de Frontier\....

N un t=n\r de 15 ani din Cajvana care locuie[te f\r\ forme legale la Mitocu Dragomirnei a b\tut un cal p=n\ aproape l-a omor=t, dup\ care l-a abandonat pe marginea drumului Luni sear\, în jurul orei 19.50, IPJ Suceava a fost sesizat prin 112 despre faptul c\ la intrarea în satul Mitocu Dragomirnei, dinspre cartierul I]cani, la marginea DJ 208 U, a fost abandonat un cal...

N Ionu] C., de 18 ani, din Argel – Moldovi]a, a ajuns la spital dup\ ce a fost luat la ocazie pe capota portbajajului, fiindc\ nu mai avea loc `n\untrul ma[inii Ieri, în jurul orei 16.00, cadrele de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc au sesizat faptul c\ la Sec]ia Chirurgie a fost internat Ionu] C. de 18 ani, din comuna Moldovi]a, cu diagnosticul „traumatism...

Verificarea cererilor de finan]are pentru programele europene se realizeaz\ de Oficiul Jude]ean de Pl\]i pentru Dezvoltare Rural\ [i Pescuit (OJPDRP) Suceava. P=n\ la data de 30 iunie au fost primite [i verificate 52 cereri de plat\, `n valoare total\ de 19.403.204 lei. Potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, 12 cereri de plat\ din cele verificate de OJPDRP...