Te afli in categoria ‘Suceava’

Alexandru Fier\scu, din Bucure[ti, [i-a g\sit prieten\ la R\d\u]i [i aici a `ncercat s\ c=[tige bani din traficul de droguri Un individ din Bucure[ti, pe nume Alexandru Fier\scu, a fost trimis `n judecat\ de procurorii Serviciului Jude]ean Suceava al DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, dup\ ce a...

Curtea de Apel Suceava a admis ieri,cererea formulat\ de {tefan Radu Angelescu de cercetare `n stare de libertate , m\sura arest\rii preventive fiind `nlocuit\ cu interdic]ia de a nu p\r\si ]ara Curtea de Apel Suceava a admis ieri cererea formulat\ de {tefan Radu Angelescu de cercetare `n stare de libertate, fiind acuzat pentru s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\...

Parlamentarul sucevean spune c\ nu a avut nicio discu]ie oficial\ `n acest sens cu conducerea Partidului Social Democrat n “ se primesc [i sarcini la partid, `n partid este ca `n armat\”, a punctat deputatul Bejinariu, care [i-a manifestat `ntr-o scurt\ discu]ie telefonic\ ata[amentul fa]\ de electoratul sucevean Deputatul PSD Eugen Bejinariu este favoritul conducerii...

Transportatorii de persoane sau de marf\ nu mai pot parca `ntre blocuri sau pe artierele rutiere ale ora[ului, iar micii produc\tori agricoli nu mai au voie s\-[i v=nd\ produsele `n afara pie]elor [i f\r\ s\ fie verificate n m\surile sunt preg\tite [i pentru cei care nu respect\ igiena public\, iar amenzile se pot ridica [i la 500 lei Prim\ria municipiului Suceava are...

P=n\ la data de 27 iulie la cele nou\ direc]ii de studiu ale USV se `nmatriculaser\ 1220 de absolven]i la cursurile de zi, 384 se `nmatriculaser\ pentru a urma o form\ de `nv\t\m=nt la distan]\ iar 44 [i-au depus dosarele pentru continuare de studii `n cadrul USV. ~n sesiunea dedicat\ `nscrierilor, 2242 de absolven]i de liceu `[i depuseser\ dosarele la una din cele nou\...

Majoritatea studen]ilor apreciaz\ costul caz\rii în USV ca fiind mai mare decât în alte universit\]i N cei mai mu]i studen]i suceveni se descurc\ cu sume cuprinse `ntre 300 [i 700 de lei lunar Centrul de Consiliere [i Orientare în Carier\ (CCOC) din cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare” din Suceava a finalizat la începutul lunii iulie „Barometrul serviciilor...