Thursday , July 18 2024

Suceava

Stiri din Suceava

De luni incepe campania de sterilizare a cainilor si pisicilor vagaboande

Ion Lungu a anun]at c\ Prim\ria municipiului Suceava `mpreun\ cu Asocia]ia de Protec]ie a Animalelor Proanima Suceava, demareaz\ o Campanie de sterilizare a c=inilor [i pisicilor. ~ncep=nd de luni, 13 septembrie, toate patrupedele de pe str\zile municipiului Suceava, pisici [i c=ini pot fi sterilizate gratuit, `n cadrul Campaniei ini]iate de …

Mai mult »

O delegatie de oficialitati din Republica Moldova a vizitat sala tronului de la Muzeul de Istorie

N potrivit vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, cei 28 de primari [i [efi de raioane din Republica Moldova au fost invita]i `n Rom=nia pentru a vedea diferite obiective istorice de pe teritoriul ]\rii iar la Suceava urmau s\ viziteze Cetatea de Scaun [i Sala Tronului Ieri, dup\ ora 16.00, …

Mai mult »

Modelul Duster va fi produs in 80.000 exemplare in 2010

Constructorul de automobile Renault intentioneaza sa produca 660.000 de vehicule low cost in acest an, cu 100.000 mai multe decat in 2009, au declarat oficiali ai grupului francez pentru cotidianul La Tribune, preluat de AFP. “Vom produce 660.000 de masini din aceasta gama in 2010, fata de 560.000 anul trecut”, …

Mai mult »

DN17 nu va fi finalizat nici in acest an

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ a avut o discu]ie „nu foarte comod\” cu reprezentan]ii firmei care face lucr\ri pe DN17 [i pe drumul jude]ean ce leag\ Pojor=ta de Rar\u iar ve[tile nu sunt din cele mai bune n dac\ `n privin]a podului de la Frasin …

Mai mult »

Flutur vrea sa largeasca cu inca o banda strada ce trece pe sub pasajul CFR din zona Selgros

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ va discuta cu primarul Ion Lungu [i despre posibilitatea ca m\car s\ se fac\ un sens giratoriu `n zona intersec]iei dintre str\zile Cern\u]i [i Traian Vuia Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ una din cele mai mari …

Mai mult »

Medicii au stabilit ca violatorul ucigas Nicolae Florentin Musca are discernamant

N decizia a fost luat\ de INML, dup\ mai bine de o lun\ de monitorizare n `n zilele urm\toare, Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava va finaliza rechizitoriul [i `l va trimite `n judecat\ pe individul din D\rgoie[ti, violator, uciga[ [i incendiator Institutul Na]ional de Medicin\ Legal\ a finalizat expertiza …

Mai mult »

Neconstituirea claselor de liceu se va reflecta in salariile profesorilor

N potrivit inspectorilor [colari, vor fi afectate normele, nu unit\]ile [colare `n sine, deci [i fondul de salarii, pentru c\ finan]area se face func]ie de num\rul de elevi din [coal\ n nerealizarea claselor de liceu va avea un impact negativ asupra buzunarelor profesorilor care predau `n unit\]ile [colare `n care …

Mai mult »

A doua sesiune de admitere la USV, pentru ocuparea celor 1.500 de locuri ramase vacante din vara

N de asemenea, `n aceast\ a doua sesiune sunt a[tepta]i [i candida]i pentru cele 580 locuri bugetate [i alte 1.621 locuri cu tax\ pentru studiile de masterat n azi are loc prima testare a candida]ilor care s-au `nscris la doctorat iar de luni `ncepe `nscrierea candida]ilor pentru studiile de licen]\ …

Mai mult »

Licitatiile pentru programul „Cornul si laptele” au fost castigate de aceleasi firme ca si anul trecut

N pre]urile ofertate anul acesta au fost ceva mai sc\zute dec=t cele de anul trecut, de[i TVA-ul a crescut n potrivit reprezentan]ilor Consiliului Jude]ean Suceava, care citeaz\ site-ul e-licitatie.ro, Suceava este singurul jude] din ]ar\ care a `ncheiat, cel pu]in p=n\ ieri, acorduri cu furnizorii de produse lactate [i de …

Mai mult »

Primaria va plati cheltuielile de personal, materialele sanitare si medicamentele necesare cabinetelor medicale din scoli

N ieri, primarul Ion Lungu s-a `nt=lnit cu cadrele medicale pentru a stabili investi]iile care trebuie f\cute `n cabinetele  medicale Prim\ria municipiului Suceava [i-a luat angajamentul de a finan]a cu banii necesari cheltuielile de personal, materialele sanitare [i medicamentele necesare func]ion\rii cabinetelor de medicin\ [colar\. Aceast\ conven]ie a fost stabilit\ …

Mai mult »