Sunday , June 16 2024

Suceava

Stiri din Suceava

Toyota intenţionează să lanseze şase noi modele hibride până la finalul lui 2012

Dacă anumiţi concurenţi, precum Nissan, preferă să mizeze pe vehicule sută la sută electrice, Toyota doreşte să îmbogăţească gama sa de vehicule hibride cu şase noi modele până la finalul lui 2012, din care două vor fi comercializate sub marca sa de lux – Lexus -, conform declaraţiilor unui responsabil …

Mai mult »

Ce au în comun Duster şi Ferrari

Pentru a nu mai aştepta şapte luni un SUV Dacia Duster, clienţii francezi au ajuns să plătească sume între 200 şi 3.000 de euro pe unul la mâna a doua potrivit siteului caradisiac.com. Aceeaşi “strategie” se întâlneşte şi în Germania, unde un Duster cu motor de 1,5 litri dCi 110 …

Mai mult »

Lipsa in gestiune de aproape 30 de miliarde de lei vechi, la un agent economic din ROZITA

N este cea mai mare lips\ `n gestiune cu implica]ii fiscale la bugetul de stat din toat\ istoria Complexului Comercial ROZITA, declar\ reprezentan]ii G\rzii Financiare Suceava n consecin]ele fiscale `nseamn\ peste 5,7 miliarde de lei vechi, TVA [i impozit pe profit nevirat n administratorii firmei spun c\ lipsa `n gestiune …

Mai mult »

Deschiderea anului scolar, o formalitate pentru dascali si un prilej de socializare pentru elevi

N cur]ile [colilor sau terenurile de sport erau populate `nc\ de la primele ore ale dimine]ii, chiar dac\ festivit\]ile au fost anun]ate pentru orele 09.00 sau 10.00 n elevii au f\cut o adev\rat\ parad\ a modei, cu ]inute care mai de care mai glamour, pantofi cu tocuri mult prea `nalte …

Mai mult »

Primarul Ion Lungu a participat la deschiderea anului scolar la sase scoli din municipiul Suceava

N el a reiterat `n fa]a dasc\lilor, elevilor [i p\rin]ilor dorin]a de a gr\bi finan]area tuturor investi]iilor `n infrastructura de `nv\]\m=nt a municipiului re[edin]\ de jude], am=nate din cauza crizei Ieri, primarul Ion Lungu, a participat la ceremoniile de deschidere a anului [colar la [ase institu]ii de `nv\]\m=nt din municipiul …

Mai mult »

Negocieri pentru reluarea unor zboruri externe de la Suceava

N directorul Aeroportului “{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, a spus c\ sunt discu]ii `n acest sens cu conducerile companiilor TAROM – unde ac]ionar este statul rom=n – [i ROMAVIA – companie ce apar]ine de Ministerul Ap\r\rii Na]ionale Conducerea Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare” a reluat, de ceva vreme, negocierile cu …

Mai mult »

Start “timid” al inscrierilor pentru admiterea la USV in sesiunea de toamna

N holurile corpurilor Universit\]ii sucevene erau animate, ieri, de studen]ii care aveau de sus]inut restan]e, [i nu de candida]ii la admiterea de toamn\ n printre pu]inii care s-au decis s\-[i depun\ dosarul `nc\ din prima zi de `nscrieri pentru admiterea la USV s-au num\rat, `n principal, absolven]ii de licen]\ care …

Mai mult »

De azi, traficul pe strada Ana Ipatescu va fi reluat pe toate benzile

N pe l=ng\ finalizarea lucr\rilor de pe strada Ana Ip\tescu au fost duse la bun sf=r[it [i lucr\rile din sensul giratoriu de la Cinema Modern, urm=nd ca ambele suprafe]e s\ fie asfaltate De azi dup\ amiaz\ traficul de pe strada Ana Ip\tescu va fi reluat, lucr\rile ISPA fiind finalizate cu …

Mai mult »

O treime din casele care se reconstruiesc dupa inundatii au acoperisul montat

N casa femeii din D\rm\ne[ti pe care a vizitat-o premierul Emil Boc [i pentru care s-a dat prima autoriza]ie de construc]ie se apropie de finalizare n joi, Consiliul Jude]ean Suceava va aproba modul `n care vor fi distribuite fondurile de patru milioane de lei alocate de Guvern pentru `ndep\rtarea efectelor …

Mai mult »

88 de pompieri suceveni vor fi disponibilizati

N [eful Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, colonelul Ion Burlui, spune c\ se caut\ variante pentru ca m\car o parte din ace[tia s\ fie `ncadra]i `n alte structuri din Ministerul de Interne Aproximativ o zecime dintre pompierii militari suceveni vor trebui s\ `[i g\seasc\ un alt …

Mai mult »
error: